Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Dziki w mieście. Będą nowe odłownie

Spotykając w mieście dzikie zwierzęta, szczególnie dziki, należy zachować szczególną ostrożność. Zwierzęta są z natury płochliwe, ale bywają też nieprzewidywalne. Obecnie w Krakowie działa jedna specjalna klatka, która pozwala odłowić dziki i przewieźć je poza obszary zabudowane. Zbudowało ją pogotowie dla dzikich zwierząt. Urządzenie sprawdza się w praktyce, zdecydowano więc, że w najbliższym czasie powstaną jeszcze dwie takie klatki. Zostaną ustawione w najbardziej newralgicznych miejscach w mieście.

Fot. pixabay.com

W przypadku dzikich zwierząt ważne jest, by zamykać śmietniki i nie zostawiać worków ze śmieciami obok pojemników. Zostawianie pokarmu zwabia zwierzęta do miasta i odzwyczaja od samodzielnego zdobywania pożywienia. Należy pamiętać, że dokarmianie dzikich zwierząt jest zabronione!

Dużo emocji wśród mieszkańców przede wszystkim wywołuje widok dzików. Gdy czujemy się zagrożeni, powinniśmy takie zdarzenia niezwłocznie zgłaszać odpowiednim służbom. Zgłoszenia umożliwią szybkie poinformowanie działającego na zlecenie miasta pogotowia interwencyjnego ds. dzikich zwierząt oraz Polskiego Związku Łowieckiego.

Powiadamianie pogotowia o konieczności interwencji odbywa się poprzez Straż Miejską Miasta Krakowa pod całodobowym telefonem alarmowym – 986.

W uzasadnionych przypadkach przeprowadzane są działania w terenie – dziki są odławiane w jak najmniej dla nich uciążliwy sposób oraz relokacja w obrębie obwodu łowieckiego, który sięga poza granice miasta, na tereny niezabudowane.

Obecnie w Krakowie działa jedna specjalna klatka, która pozwala odłowić dziki i przewieźć je poza obszary zabudowane. Zbudowało ją pogotowie dla dzikich zwierząt. W związku z tym, że urządzenie się sprawdziło w praktyce, zdecydowano, że w niedługim czasie powstaną jeszcze dwie kolejne klatki. Zostaną ustawione w najbardziej newralgicznych miejscach w mieście.

W sierpniu 2020 roku, na sesji Rady Miasta Krakowa radni przyjęli uchwałę kierunkową w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa, dotyczących prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krakowie. Przy tej okazji poruszono również problem dzików.

 

Przypominamy, że w przypadku spotkania dzików, należy stosować się do następujących zasad:

  • nie zbliżać się do zwierząt, nie drażnić ich i spokojnie oddalić się z miejsca
  • nie dokarmiać zwierząt
  • odpadki organiczne (np. odpadki spożywcze i popsutą żywność) wyrzucać i wywozić wyłącznie do miejsc do tego przeznaczonych, zabezpieczonych przed dostępem zwierząt wolno żyjących
  • zabezpieczać pojemniki na śmieci, a w razie konieczności opróżniać je częściej
  • stosować pojemniki z przykryciem – uniemożliwiające wyciąganie odpadów przez zwierzęta
  • zachować dbałość o porządek i czystość terenu – zwłaszcza w odniesieniu do śmieci mogących stanowić bazę żerową dla zwierząt.

Zwierzyna łowna w stanie wolnym jest własnością Skarbu Państwa, które dbanie o nią przekazało osobom zrzeszonym w Polskim Związku Łowieckim – jednostce właściwej w zakresie prowadzenia gospodarki łowieckiej na terenie obwodów łowieckich, jakimi w całości objęte jest miasto Kraków.

W związku z tym wszelkie interwencje związane z występowaniem gatunków zwierząt łownych winny trafiać do kół łowieckich oraz Zarządu Okręgowego PZŁ, który koordynuje i nadzoruje działalność kół łowieckich.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-06-18
Data aktualizacji: 2021-09-19
Powrót

Zobacz także

Znajdź