Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Wspólnie decydujemy o przyszłości Wesołej

Trwają wieloetapowe konsultacje społeczne, które mają dać odpowiedź na pytanie, jakiej Wesołej chcą mieszkańcy. Pierwsze wnioski z przeprowadzonej ankiety internetowej, a także warsztatów on-line i panelu dyskusyjnego pokazują, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z wyjątkowości tego miejsca, które – w opinii krakowian i krakowianek – powinno pozostać zieloną oazą wypoczynku i rekreacji, otwartą przede wszystkim na działalność kulturalną i artystyczną.

Fot. Jan Graczyński
Jan Graczyński

Co wynika z konsultacji?

Niebawem poznamy szczegółowy raport z pierwszej fazy konsultacji, które odbyły się w dniach od 19 listopada do 16 grudnia 2020 r. Już dziś jednak wiadomo, że wstępna wizja miasta na zagospodarowanie tego terenu w dużej mierze pokrywa się z tym, jak przyszłość tej historycznej dzielnicy widzą mieszkańcy. W opinii osób, które wzięły udział w konsultacjach obszar ten powinien pełnić przede wszystkim funkcje rekreacyjne, kulturalne, artystyczne, ekologiczne i estetyczne.

Mieszkańcy chcieliby, aby Wesoła stała się areną wydarzeń artystycznych i działalności instytucji kultury, na której obszarze obecne byłyby też lokalny handel i gastronomia. Idąc tym torem, proponują wykorzystanie poszpitalnych budynków przez muzea, bibliotekę, domy kultury, ogólnodostępne pracownie artystyczne, restauracje i kawiarnie. Jeśli zaś chodzi o zieleń, to przeważają postulaty dotyczące zachowania istniejących drzew i krzewów oraz dodania nowych elementów, a nawet połączenia funkcjonalnego z Ogrodem Botanicznym.

W dobie pandemii

O tym, że miasto podchodzi poważnie do konsultacji dotyczących zagospodarowania ponad dziewięciohektarowego obszaru Wesołej, w tym budynków nabytych od Szpitala Uniwersyteckiego najlepiej świadczy fakt, że już ich pierwszy etap poprzedziła blisko dwutygodniowa kampania informacyjna. Miała ona zachęcić do wzięcia udziału w dyskusjach o przyszłości i roli Wesołej.

W okresie od 5 do 16 listopada stworzoną na potrzeby tego procesu stronę internetową: konsultacjewesola.pl odwiedziło ponad 1200 użytkowników w 2 035 sesjach. Powstał też specjalny profil na Facebooku, który polubiło 434 użytkowników, a maksymalny zasięg postów obejmował 27 622 użytkowników.

Dodatkowo wyemitowano dwie reklamy w tym serwisie: promującą profil – o zasięgu 15 535 użytkowników – 286 polubień i promującą ankietę internetową – o zasięgu 17 856 użytkowników – 913 kliknięć w link z ankietą. Poza tym informacje o rozpoczynających się konsultacjach pojawiały się w mediach miejskich i BUS TV. Wszystko po to, by pokazać, że o przyszłości Wesołej zadecydujemy wspólnie wsłuchując się w potrzeby i argumenty wszystkich stron dyskusji.

Z uwagi na trwającą pandemię, pierwszy etap procesu konsultacyjnego odbywał się głównie w internecie. I tak, oprócz otwartego dla wszystkich zainteresowanych spotkania rozpoczynającego konsultacje, w którym wzięli udział m.in. eksperci z zakresu architektury, architektury krajobrazu, socjologowie miasta, zorganizowano także dwie serie warsztatów dla pięciu grup uczestników, w których łącznie wzięło udział 65 osób – miejskich aktywistów, radnych miejskich i dzielnicowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych i miejskich oraz przedsiębiorcy.

16 grudnia 2020 r. odbył się z kolei panel dyskusyjny, w którym uczestniczyli m.in. Robert Piaskowski – pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury, Piotr Kempf – dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, dr Jan Pamuła – Prezes Agencji Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z o.o., dr hab. Michał Węgrzyn – kierownik Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Każdy zainteresowany mógł też zaprezentować swój pomysł na zagospodarowanie Wesołej wypełniając ankietę – z tej opcji skorzystało ponad 350 osób.

 

Czemu służy aport do Agencji Rozwoju Miasta Krakowa?

Wszyscy uczestnicy konsultacji mają świadomość, że tworzenie nowej Wesołej i jej zagospodarowanie będzie musiało następować stopniowo i zostanie rozłożone w czasie. Aby jednak Agencja Rozwoju Miasta Krakowa, czyli spółka gminna powołana m.in. do tego zadania mogła w sposób jak najbardziej efektywny i przejrzysty, w oparciu o zdanie mieszkańców zacząć już realizować to zadanie, niezbędnym jest wniesienie przez miasto wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki, a tym samym uzyskanie przez nią pełnego tytułu prawnego do zakupionych od Szpitala Uniwersyteckiego nieruchomości. Takie działanie usprawni zarządzanie przejętymi działkami i budynkami oraz umożliwi ich możliwie szybką rewitalizację.  

Aport do spółki sprawi, że łatwiej będzie wydzierżawić grunt czy wynająć nieruchomość. Ze względu na ustawę o gospodarce nieruchomościami, miasto jako właściciel jest bowiem ograniczone szeregiem archaicznych już przepisów, które zwykle utrudniają lub wręcz uniemożliwiają takie działanie. Z uwagi na to, że spółka komunalna będzie czerpać zysk z przedmiotowych nieruchomości, zmniejszą się nakłady finansowe ponoszone przez Gminę Miejską Kraków. Za aportem przemawia także możliwość kompleksowego zarządzania inwestycyjnego nieruchomościami. Nie bez znaczenia jest także argument finansowy, ponieważ aport do spółki uprawnia ją do korzystania z prawa rozliczania i starania się o zwrot podatku VAT (w przeciwieństwie do urzędu miasta) w sytuacji, gdy wydatki będą związane z działalnością gospodarczą spółki.

Co ważne, przekazanie przez miasto nieruchomości spółce nie oznacza, że straci ono kontrolę nad tym wielkim majątkiem i jego przeznaczeniem. ARMK jest 100 proc. spółką gminną, nadzorowaną przez specjalną komórkę w UMK. Działalność spółki w dalszym ciągu będą mogli również bezpośrednio i pośrednio (poprzez m.in. komisję rewizyjną) nadzorować radni.

Aby miejska spółka mogła otrzymać nieruchomości, potrzebna jest zgoda Rady Miasta Krakowa.

Ciąg dalszy konsultacji

Już 1 lutego ruszy druga faza konsultacji społecznych, której celem będzie zaprezentowanie syntezy wyników I etapu, odpowiedzi miasta i spółki ARMK na postawione w pierwszym etapie pytania oraz pogłębienie pomysłów wypracowanych w pierwszej fazie. W ostatniej fazie konsultacji ARMK wspólnie z miastem zaprezentują swoją koncepcję zagospodarowania Wesołej, powstałą w oparciu o wyniki I fazy konsultacji z mieszkańcami. Na podstawie uzyskanych wyników opracowane zostaną wytyczne do planu funkcjonalnego. Zgodnie z deklaracją Jerzego Muzyka, zastępcy prezydenta Krakowa ds. zrównoważonego rozwoju, wyniki konsultacji znajdą odzwierciedlenie w wytycznych dla zarządu ARMK sp z o.o., przyjętych w formie planu rzeczowo-finansowego dla przedsięwzięcia.

Aktualne informacje znajdują się na stronie internetowej konsultacjewesola.pl oraz na Facebooku.

pokaż metkę
Autor: Joanna Korta
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-01-13
Data aktualizacji: 2021-01-13
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat