Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2021 z NGO

W piątek, 2 października rozpoczęły się konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi.

Fot. pixabay.com
pixabay.com

Konsultacje projektuProgramu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” potrwają do 23 października br.  Realizatorem konsultacji jest Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa z siedzibą przy ul. Dekerta 24.

Konsultacje są przeprowadzane na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacjiz mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty zainteresowane udziałem w konsultacjach mogą:

  1. skorzystać z telefonicznych i mailowych dyżurów konsultacyjnych pracowników poszczególnych komórek merytorycznych Urzędu Miasta Krakowa, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie oraz Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie w okresie od 2 do 23 października w godz. 10.00-14.00,
  2. przekazać swoje wnioski, uwagi lub propozycje za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do 23 października w następujący sposób:
  • przesłać wypełniony formularz w formie skanu lub zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@um.krakow.pl,
  • przesłać wypełniony formularz przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „KONSULTACJE RPW 2021”,
  • dostarczyć wypełniony formularz do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków (sekretariat, pokój nr 8, III piętro).

Projekt konsultowanego programu wraz z załącznikami jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, w miejskim serwisie internetowym dotyczącym konsultacji dialoguj.pl oraz w miejskim portalu internetowym dla organizacji pozarządowych ngo.krakow.pl. Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Dodatkowe informacje można znaleźć tutaj.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat