Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Dziś drugie czytanie uchwały o stawkach za wywóz śmieci

Radni miasta odbyli pierwsze czytanie uchwały w sprawie nowych stawek za gospodarowanie odpadów komunalnych. Drugie czytanie odbędzie się podczas dzisiejszej sesji. Zmiany w systemie gospodarowania odpadami są konieczne ze względu na prawo przyjęte na szczeblu centralnym.

Fot. pixabay.com
pixabay.com

Proponowana przez miasto wysokość miesięcznej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wypełniający obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny, wynosiłaby 25,51 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość. 

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, opłata ta wyniosłaby 51,02 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.

Proponowana wysokość opłaty za jednokrotny odbiór odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 1,1 m3 wynosiłaby 58,20 zł* (stawki za pojemniki o mniejszej lub większej pojemności, ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności), od właścicieli nieruchomości:

  • na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
  • w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, mające zastosowanie do tych części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o pojemności 1100 litrów nie może przekroczyć 3,2 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego (1819 zł) na 1 osobę ogółem – aktualnie 58,20 zł (art. 6k ust. 2a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Nowe zasady są pokłosiem konsultacji społecznych i rekomendacji zespołu zadaniowego ds. przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19. Podczas konsultacji społecznych większość krakowian opowiedziała się za ustaleniem wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Uchwała Rady Miasta Krakowa „w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty”, której drugie czytanie odbędzie się na dzisiejszej sesji, zakłada zmianę metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględniając wyniki konsultacji społecznych i sugestie radnych.

Przypomnijmy, że od 31 stycznia do 28 lutego 2020 r. przeprowadzono konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Wprowadzenie zmian w systemie gospodarowania odpadami jest konieczne ze względu na prawo przyjęte na szczeblu centralnym.

Zgodnie z zapisami ustawy z 6 września 2019 r., wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani będą do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, co spowoduje m.in. wyższe koszty transportu odpadów. W skali Krakowa to ponad 20 mln zł rocznie. Rosną też wymagania dotyczące poziomu recyklingu odpadów w gminach (40 proc. w 2019 r., 50 proc. w 2020 r., 65 proc. w 2035 r.), a za niedostosowanie się do przepisów gminy będą płacić kary.

Ustawodawca wskazał maksymalne wysokości opłat, jakie mogą ustalać gminy za pojemniki w nieruchomościach niezamieszkałych, co z kolei spowoduje mniejsze wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Oznacza to, że w każdej gminie w Polsce wzrosną koszty gospodarowania odpadami komunalnymi oraz spadną dochody, z których finansowane są gminne systemy gospodarki odpadami. Niekorzystna jest również sytuacja na rynku surowców wtórnych, gdzie do wielu odzyskanych już surowców trzeba dopłacać, aby zostały one przyjęte do dalszego przetworzenia.

Miasto w ramach Zintegrowanego Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi realizuje następujące usługi:

  • odbiór odpadów komunalnych (system 5-pojemnikowy)
  • odbiór odpadów wielkogabarytowych
  • odbiór odpadów zielonych
  • odbiór elektroodpadów na telefon
  • odbiór tekstyliów w ramach programu 100% korzyści
  • selektywne zbieranie odpadów komunalnych (szkło, papier, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe – system dzwonów),
  • odbiór odpadów komunalnych „problemowych” z dziesięciu krakowskich ekopudełek.

Zobacz także: Proponowane stawki za wywóz śmieci na tle innych miast

pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: Margerita Krasnowolska
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat