Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Zabierz głos na temat planu „Kampus UP”

Zmiana obowiązujących ustaleń planistycznych, umożliwiająca na nowo ukształtowanie zasad zabudowy terenu oraz wyznaczenia parametrów i wskaźników zabudowy – to cel powstającego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kampus UP” . O efektach pracy zespołu urzędników można będzie podyskutować dzisiaj w magistracie, przy pl. Wszystkich Świętych 3-4. Początek spotkania o godz. 16.00.

Fot. bip.krakow.pl
bip.krakow.pl

Do 20 lipca trwa publiczne wyłożenie projektu planu, nad którym prace trwają od listopada ubiegłego roku. Chodzi o  teren położony w północno-zachodniej części miasta, na obszarze Krowodrzy. Obszar opracowania obejmuje teren o powierzchni 1,45 ha, zawierający się pomiędzy aleją Armii Krajowej i ulicą Jana Buszka. Głównym założeniem sporządzanego planu jest umożliwienie rozbudowy Uniwersytetu Pedagogicznego, polegającej na budowie hali sportowej z uwzględnieniem jej połączenia z istniejącym budynkiem DS „Krakowiak”.

Projekt planu wraz z niezbędną dokumentacją można oglądać w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, w godzinach pracy Wydziału (z wyjątkiem sobót i niedziel). Bezpośredni kontakt i obsługa obywateli odbywa się wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty mailowo pod adresem: bp.umk@um.krakow.pl lub telefonicznie pod numerami: 12 616 85 68, 12 616 85 65. Z dokumentem można się także zapoznać tutaj.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 3 sierpnia – własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:

  • na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców,
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków,
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, lub opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Obecnie w Krakowie obowiązuje 199 planów miejscowych, które pokrywają 65,7 proc. powierzchni miasta. Trwają prace nad kolejnymi 63 dokumentami.

Kampus UP

pokaż metkę
Autor: Joanna Korta
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat