Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Złóż wniosek do planów zagospodarowania przestrzennego

Trwają dalsze prace planistyczne nad dwoma miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego: „Obozowa – Skośna” i „Las Witkowicki”. W obydwu przypadkach wyznaczono dodatkowy termin do składania wniosków przez zainteresowanych.

Fot. bip.krakow.pl

Wnioski należy składać własnoręcznie podpisane, z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Można je wnosić:

  • na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa - poprzez wrzucenie specjalnej koperty do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do urzędu (ich lista znajduje się tutaj)
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wnioski dotyczące projektu „Las Witkowicki” można składać do 8 maja, a do projektu „Obozowa – Skośna” do 15 maja.

Więcej informacji na bip.krakow.pl.

pokaż metkę
Autor: JOANNA KORTA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2020-04-24
Data aktualizacji: 2020-04-24
Powrót

Zobacz także

Znajdź