Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Grodzki Urząd Pracy wdraża narzędzia antykryzysowe

Już ponad 13 tys. krakowskich mikroprzedsiębiorców złożyło do Grodzkiego Urzędu Pracy wniosek o pożyczkę w wysokości 5 tys. zł. Po poprawce w tzw. tarczy antykryzysowej taką pomoc mogą też uzyskać firmy jednoosobowe. Równolegle do GUP napływają wnioski o dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne – w tym przypadku termin składania upływa 28 kwietnia.

Fot. pixabay.com

Od początku kwietnia Grodzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje zadania zapisane w tzw. tarczy antykryzysowej, mające wesprzeć przedsiębiorców, a także zapewnić ochronę pracownikom i pracodawcom w obliczu kryzysu gospodarczego.

Jednym z instrumentów pomocowych jest pożyczka udzielana mikroprzedsiębiorcom na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. Pożyczkę w wysokości 5 tys. zł może otrzymać zarówno mikroprzedsiębiorca zatrudniający mniej niż 10 pracowników, jak i ten, który nie zatrudnia żadnego pracownika. To wsparcie ma charakter bezzwrotny, pod warunkiem że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki nie zlikwiduje ani nie zawiesi swojej działalności gospodarczej. W innym przypadku pożyczka podlega zwrotowi przez okres 12 miesięcy.

Podsumowując, o mikropożyczkę może ubiegać się mikroprzedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników lub nie zatrudniał żadnego pracownika oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Szczegółowe informacje dotyczące udzielania mikropożyczki, w tym obowiązujące instrukcje oraz zasady, znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W serwisie resortu pracy znajdują się również wszystkie wnioski wraz z załącznikami, jakie należy złożyć w urzędzie pracy.

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z dwoma egzemplarzami podpisanej umowy należy złożyć do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Można to zrobić:

  • elektronicznie przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisie praca.gov.pl,
  • elektronicznie przy wykorzystaniu platformy ePUAP,
  • elektronicznie przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres e-mail: grodzki@gup.krakow.pl,
  • składając w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie do dedykowanej wrzutni na dokumenty znajdującej się przy wejściu do siedziby Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie,
  • przesyłając tradycyjną pocztą na adres Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków. Liczy się data stempla pocztowego.

Grodzki Urząd Pracy prosi o pobieranie druków i wniosków ze strony internetowej urzędu, ponieważ tylko one będą rozpatrywane.

Innym instrumentem pomocowym, realizowanym przez Grodzki Urząd Pracy, są dofinansowania:

  • części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne – dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców,
  • części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – dla przedsiębiorców samozatrudnionych,
  • części kosztów wynagrodzeń pracowników – dla organizacji pozarządowych.

Warunkiem uzyskania takiego dofinansowania jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumianego jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym, a w przypadku organizacji pozarządowych – wykazanie spadku przychodów z działalności statutowej. Im większy spadek, tym większą pomoc można uzyskać. Sprawdź, jak to działa tutaj.

pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2020-04-24
Data aktualizacji: 2020-04-24
Powrót

Zobacz także

Znajdź