Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Grodzki Urząd Pracy pomaga przedsiębiorcom w kryzysie

Mali i średni przedsiębiorcy, mikroprzedsiębiorcy oraz przedsiębiorcy samozatrudnieni mogą się ubiegać o wsparcie finansowe w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych. O pomoc mogą również wystąpić organizacje pozarządowe, którym z powodu kryzysu spadły przychody z działalności statutowej. Grodzki Urząd Pracy w Krakowie przyjmuje wnioski do 28 kwietnia.

Fot. gupkrakow.pl

Ogłoszony na terytorium Polski stan epidemii wpływa w sposób istotny na codzienne życie obywateli, w tym na sytuację ekonomiczną firm. W celu złagodzenia negatywnych skutków, jakie stan ten wywołuje dla przedsiębiorców będących pracodawcami, zaplanowano wsparcie poprzez umożliwienie ubiegania się o dofinansowanie z tytułu spadku obrotów gospodarczych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

Instrument ten został zawarty w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.), w artykule 15zzb.

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy mogą się ubiegać o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne. Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumianego jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.

Przedsiębiorcy samozatrudnieni mogą się ubiegać o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Tu także warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumianego jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.

Organizacje pozarządowe mogą się ubiegać o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników. W tym przypadku warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku przychodów z działalności statutowej.

Grodzki Urząd Pracy zachęca do zapoznania się z zasadami wsparcia oraz do aplikowania o środki pomocowe tutaj.

Wnioski należy składać do 28 kwietnia w formie elektronicznej za pośrednictwem praca.gov.pl lub w formie papierowej do urny przed siedzibą Grodzkiego Urzędu Pracy przy ul. Wąwozowej 34.

pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2020-04-20
Data aktualizacji: 2020-04-20
Powrót

Zobacz także

Znajdź