Likwidacja liceów dla dorosłych przez wygaszenie

Podczas wtorkowego posiedzenia Komisji Edukacji radni zajmowali się m.in. projektami uchwał w sprawie zamiaru likwidacji poprzez wygaszenie liceów dla dorosłych.

 Likwidacja liceów dla dorosłych przez wygaszenie
Fot. pixabay.com

- Projekty uchwał w sprawie zamiaru likwidacji przez wygaszenie liceów ogólnokształcących specjalnych dla dorosłych są pokłosiem reformy edukacji. Formuła likwidacji poprzez wygaszenie pozwala na dokończenie nauki obecnym uczniom. (…) System przewiduje dla osób chcących kontynuować naukę - na podobnych zasadach jak w liceach dla dorosłych - w szkołach branżowych II stopnia. (…) Nie wiąże się to w żaden sposób ze zwolnieniami nauczycieli – informowała Ewa Całus dyrektorka Wydziału Edukacji. Komisja do tych projektów uchwał wydała opinię pozytywną.

Kolejny projekt uchwały dotyczył zamiaru likwidacji XXXIII LO i Branżowej Szkoły I stopnia nr 22.

- Liceum nie prowadzi już kształcenia, natomiast dla uczniów szkoły branżowej zapewnione zostanie dalsze kształcenie w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2. (…). Budynki szkoły przy ul. Harcmistrza Stanisława Millana zostaną zagospodarowane przez znajdującą się przy ul. Aleksandra Fredry Szkołę Podstawową nr 56, której brakuje pomieszczeń. (…) Wspomniana Branżowa Szkoła I stopnia nr 22  była zasilana głównie uczniami gimnazjum, które wchodziło w skład Zespołu Szkół nr 3 – informował Dariusz Domajewski zastępca dyrektora Wydziału Edukacji. - Należy pamiętać, że to gimnazjum miało oddziały przysposabiające do pracy. Do tych klas trafiali uczniowie, którzy nie rokowali ukończenia gimnazjum w normalnym trybie (…) Wygaszenie gimnazjum spowodowało, że nie ma zasilenia dla szkoły branżowej, która tam funkcjonuje – uzupełniała zastępca prezydenta Anna Korfel-Jasińska.

Radny Łukasz Wantuch dopytywał, czy w budynku przy ul. Fredry powstanie filia szkoły oraz o sformułowanie: „zamiar” w tytule uchwały. Został poinformowany, że SP nr 56 będzie funkcjonowała w dwóch budynkach. Uchwała jest zamiarowa, gdyż na likwidację placówki oświatowej wyrazić zgodę musi Małopolska Kurator Oświaty i jej opinia jest wiążąca. Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Następnie komisja opiniowała uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr LXXXI/1968/17 w sprawie programu pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczpospolitej przez uczniów krakowskich szkół”. Radni zostali poinformowani, że uchwała ma charakter porządkowy. Wykreśleniu ulegają nazwy nie istniejących typów szkół, natomiast same zasady programu nie ulegają zmianie. Komisja wydała opinię pozytywną.

Ostatni projekt uchwały dotyczył ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Kraków na rok szkolny 2019/2020 w związku z realizacją obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu (…).  Radni zostali poinformowali, że podane w uchwale stawki oparte są na danych Biuletynu Statystycznego Województwa Małopolskiego. Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Pokaż metkę
Autor: Ewelina Garbacka-Kalemba
Osoba publikująca: EWELINA GARBACKA-KALEMBA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także