Komunikat archiwalny

Nie bądź obojętny na los bezdomnych. Sprawdź, jak pomóc!

Miesiące zimowe to wyjątkowo trudny okres dla osób bezdomnych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie apeluje więc, aby nie być obojętnym na ich los. O miejscach ich pobytu można informować Dział Pomocy Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub straż miejską.

Nie bądź obojętny na los bezdomnych. Sprawdź, jak pomóc!
Fot. materiały UMK

Pod bezpłatnym numerem telefonu alarmowego 986 dyżurni czekają na informacje o miejscach, w których bezdomni znajdują schronienie. Strażnicy miejscy wraz z pracownikami MOPS systematycznie kontrolują miejsca, gdzie gromadzą się osoby bezdomne, informują o formach pomocy oraz zachęcają do skorzystania ze schronienia w placówkach.

W sytuacji niecierpiącej zwłoki zapewnia się takim osobom miejsca noclegowe, a w uzasadnionych przypadkach wzywa pogotowie ratunkowe. Mieszkańcy Krakowa również mogą informować o miejscach pobytu osób bezdomnych i konieczności udzielenia im pomocy w Dziale Pomocy Bezdomnym na osiedlu Teatralnym 24, dzwoniąc pod numer 12 430-45-46 oraz e-mailowo: db@mops.krakow.pl.

 

Osoby bezdomne na terenie Krakowa mogą także skorzystać z pomocy w formie schronienia w następujących miejscach:

  • Miejsce interwencyjnego schronienia dla kobiet, os. Krakowiaków 46.
  • Ogrzewalnia przy Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień dla kobiet i mężczyzn, ul. Rozrywka 1.
  • Ogrzewalnia dla bezdomnych mężczyzn, ul. Wielickiej 44
  • Schronisko dla Bezdomnych Kobiet, ul. Sołtysowska 13 c.
  • Noclegownia i Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn, ul. Makuszyńskiego 19a.
  • Przytulisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie, w tym osób niepełnosprawnych oraz osób w okresie rekonwalescencji, ul. Skawińska 4 i 6.
  • Chrześcijański Ośrodek Pomocy Bezdomnym „Dom Łazarza” dla kobiet i mężczyzn,, ul. Nowogródzka 8.
  • Przytulisko Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet, ul. Malborska 64b.
  • Dom św. Jana Pawła II, ul. Pod Strzechą 31a

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA