górne tło

Nie bądź obojętny na los bezdomnych. Sprawdź, jak pomóc!

Miesiące zimowe to wyjątkowo trudny okres dla osób bezdomnych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie apeluje więc, aby nie być obojętnym na ich los. O miejscach ich pobytu można informować Dział Pomocy Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub straż miejską.

Pod bezpłatnym numerem telefonu alarmowego 986 dyżurni czekają na informacje o miejscach, w których bezdomni znajdują schronienie. Strażnicy miejscy wraz z pracownikami MOPS systematycznie kontrolują miejsca, gdzie gromadzą się osoby bezdomne, informują o formach pomocy oraz zachęcają do skorzystania ze schronienia w placówkach.

W sytuacji niecierpiącej zwłoki zapewnia się takim osobom miejsca noclegowe, a w uzasadnionych przypadkach wzywa pogotowie ratunkowe. Mieszkańcy Krakowa również mogą informować o miejscach pobytu osób bezdomnych i konieczności udzielenia im pomocy w Dziale Pomocy Bezdomnym na osiedlu Teatralnym 24, dzwoniąc pod numer 12 430-45-46 oraz e-mailowo: db@mops.krakow.pl.

 

Osoby bezdomne na terenie Krakowa mogą także skorzystać z pomocy w formie schronienia w następujących miejscach: