Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Klub Rodziców z dziećmi do lat trzech – otwarty konkurs ofert

Wydział Spraw Społecznych UMK informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie od 1 września do 31 grudnia 2017 roku realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka – „Klub Rodziców z dziećmi do lat 3”.

Fot. plakat

Konkurs ma na celu wybór najlepszej oferty w zakresie realizacji zadania publicznego „Klub Rodziców z dziećmi do lat 3”. Realizacja zadania publicznego obejmuje w szczególności prowadzenie stacjonarnego Klubu, miejsca spotkań i integracji rodziców z dziećmi, w szczególności w wieku do lat 3 oraz osób oczekujących na potomstwo. W ramach działalności Klubu winny być stworzone przyjazne warunki do dzielenia się doświadczeniami, problemami i dobrymi praktykami, związanymi przede wszystkim z wychowywaniem dzieci. Klub powinien także prowadzić działania mające podnosić kompetencje rodzicielskie, w tym opiekuńczo-wychowawcze oraz prowadzić zajęcia rozwijające szeroko rozumiane umiejętności i zainteresowania dzieci i rodziców.

Program zajęć Klubu winien być odpowiedzią na zapotrzebowanie rodziców dzieci do lat 3 oraz osób oczekujących na potomstwo. Rekomenduje się opracowywanie programu zajęć przy udziale adresatów zadania oraz w oparciu o ich potrzeby i pomysły. Klub Rodzica ma funkcjonować na terenie miasta Krakowa, w lokalu do którego oferent posiada tytuł prawny. Preferowane dzielnice: VIII Dębniki oraz XI Podgórze Duchackie. Klub powinien być otwarty co najmniej we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku), przez minimum 4 godziny dziennie, w tym co najmniej jeden dzień w tygodniu w godzinach 15.00–19.00 i być dostępny nieodpłatnie. Od adresatów zadania publicznego nie mogą być pobierane jakiekolwiek opłaty.

Planowana wysokość środków publicznych na wsparcie realizacji zadania publicznego: 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 4 sierpnia 2017 roku o godz. 10.00. Szczegółowe informacje oraz dokumenty dotyczące konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

 

pokaż metkę
Autor: ANNA RAK
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2017-07-12
Data aktualizacji: 2017-07-17
Powrót

Zobacz także

Znajdź