Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Informacja o zanieczyszczeniu powietrza w Krakowie

W związku z zarejestrowanymi w godzinach nocnych i porannych dzisiejszego dnia na stacjach pomiarowych WIOŚ w Krakowie wysokim poziomem stężeń pyłów PM 10, Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa zwraca uwagę na potrzebę podjęcia kroków zapobiegawczych mających na celu zabezpieczenie przed ewentualnymi, negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi dla mieszkańców Krakowa, w tym szczególnie osób z grup wrażliwych i szczególnie wrażliwych.

Wg pomiarów WIOŚ z ostatnich 8h, PM10 w centrum Krakowa 214 µg/m3, w Nowej Hucie 245 µg/m3 a na Kurdwanowie 186 µg/m3. Dopuszczalna norma 24 godzina to 50 µg/m3.

Zaleca się ograniczenie przebywania na otwartym powietrzu. Dotyczy to zwłaszcza kobiet w ciąży, dzieci i osób starszych oraz chorych na astmę, choroby alergiczne skóry, oczu i choroby krążenia.

Prosimy o bieżące monitorowanie sytuacji na stronach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, adres WWW:

http://monitoring.krakow.pios.gov.pl

Szczegółowy opis procedur ochronnych został zamieszczony w BIP:

www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/148077/karta

Jednocześnie Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa informuje, że wg uzyskanych z IMGW informacji o prognozowanych stężeniach i warunkach dyspersji zanieczyszczeń powietrza w Krakowie w dniu 2015-12-11 maksymalne średniodobowe stężenie pyłów PM 10 nie powinno przekroczyć poziomu 150 µg/m3, natomiast dane z Systemu Prognozowania Rozprzestrzeniania Zanieczyszczeń Powietrza wskazują na stopniową poprawę jakości powietrza od godzin przedpołudniowych.

Zalecane postępowanie przy przekroczeniach poziomu stężeń [pdf]

pokaż metkę
Autor: Maciej Grzyb
Osoba publikująca: MACIEJ GRZYB
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2015-12-11
Data aktualizacji: 2015-12-11
Powrót

Zobacz także

Znajdź