Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu

Wyniki wyszukiwania - znaleziono 2528 pasujących obiektów:

Stan powietrza: Kraków czeka na wiatr

https://krakow.pl/aktualnosci/9689,29,komunikat,stan_powietrza__krakow_czeka_na_wiatr.html

Od kilku dni w Krakowie i w wielu rejonach naszego regionu utrzymuje się bardzo wysokie stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu. Sytuacja poprawi się, jeśli zmieni się pogoda i zacznie wiać.

Metropolie rozmawiają o jakości powietrza

https://krakow.pl/aktualnosci/11594,29,komunikat,metropolie_rozmawiaja_o_jakosci_powietrza.html

Co zrobić, aby jakość  powietrza była lepsza? To główny temat posiedzenia Komisji ds. Ochrony Krajobrazu i Środowiska Unii Metropolii Polskich. Dwudniowa konferencja pn. „Ocena i programy naprawcze jakości powietrza” zakończy się we wtorek, 3 kwietnia.

Jak walczyć o poprawę powietrza

https://krakow.pl/aktualnosci/11618,29,komunikat,jak_walczyc_o_poprawe_powietrza.html

Zakończyło się dwudniowe Komisji ds. Ochrony Krajobrazu i Środowiska Unii Metropolii Polskich. 2 i 3 kwietnia w Magistracie radzono, jak skutecznie walczyć o lepsze powietrze.

Wojewódzki Program Ochrony Powietrza – do poprawy!

https://krakow.pl/aktualnosci/24325,29,komunikat,wojewodzki_program_ochrony_powietrza___do_poprawy_.html

Zbyt ostrożny, bez żadnych nowych rozwiązań czy uwzględnienia specyfiki Krakowa, z pomysłami na ograniczenie emisji komunikacyjnych, które mogą spowodować skutek odwrotny od zamierzonego, a przy okazji doprowadzić do paraliżu komunikacji miejskiej. Prezydent opiniuje projekt Programu Ochrony Powietrza dla Krakowa, przygotowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego.

Nowa komisja ekologii i ochrony powietrza

https://krakow.pl/aktualnosci/40061,30,komunikat,nowa_komisja_ekologii_i_ochrony_powietrza.html

Rada Miasta Krakowa będzie miała nową komisję. Decyzję o powołaniu Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza radni podjęli na sesji 26 czerwca.

Wystartowała Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza

https://krakow.pl/aktualnosci/41162,30,komunikat,wystartowala_komisja_ekologii_i_ochrony_powietrza.html

Komisja Ekologii i Ochrony powietrza rozpoczęła prace. W jej składzie znaleźli się radni: Magdalena Bassara, Krzysztof Durek, Marek Hohenauer, Bogusław Kośmider, Katarzyna Pabian, Edward Porębski, Marcin Szymański, Paweł Ścigalski i Jerzy Woźniakiewicz. Na stanowisko przewodniczącego i wiceprzewodniczącego jednomyślnie rekomendowano Pawła Ścigalskiego oraz Marcina Szymańskiego.

Wspólnymi siłami ku czystszemu powietrzu

https://krakow.pl/aktualnosci/50401,30,komunikat,wspolnymi_silami_ku_czystszemu_powietrzu.html

Głównym tematem pierwszego powakacyjnego posiedzenia Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska był Antysmogowy Program Przyspieszenia. Do roku 2017 kompleksowo wyznacza on  wyznacza podstawowe zadania dla gminy w celu poprawy stanu jakości powietrza.

Ochrona powietrza i plan „Łagiewniki”

https://krakow.pl/aktualnosci/91961,30,komunikat,ochrona_powietrza_i_plan__lagiewniki_.html

Dwoma tematami zajęli się radni podczas posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Informacją Prezydenta Miasta Krakowa na temat Gminnego Programu Działań dla Poprawy Jakości Powietrza oraz projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Łagiewniki".

Unia pomoże w walce o czyste powietrze

https://krakow.pl/aktualnosci/179441,30,komunikat,unia_pomoze_w_walce_o_czyste_powietrze.html

Radni z Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza zapoznali się z informacjami prezydenta na temat ekologicznych środków transportu publicznego oraz wykorzystania funduszy unijnych dla poprawy powietrza w Krakowie. Unia Europejska na rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach przeznaczyła 2 299 183 655 euro.

Eksperyment w trosce o lepsze powietrze

https://krakow.pl/aktualnosci/182441,29,komunikat,eksperyment_w_trosce_o_lepsze_powietrze.html

Czy zmywanie ulic pomaga poprawić jakość powietrza w Krakowie? – na to pytanie starają się odpowiedzieć uczestnicy eksperymentu organizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie we współpracy z Politechniką Krakowską oraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Krakowie. Akcja odbywa się od 15 do 17 kwietnia.