Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Nowy plan miejscowy na sesji RMK

Na dzisiejszej sesji obrad Rady Miasta Krakowa odbędzie się pierwsze czytanie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulicy Junackiej”.

Przypomnijmy, plan miejscowy obszaru „Rejon ulicy Junackiej” obejmuje tereny zabudowy willowej w otoczeniu ogrodów. Obszar ten, ze względu na usytuowanie w bliskim sąsiedztwie Lasu Wolskiego, a także willowy charakter zabudowy w tym rejonie, jest szczególnie atrakcyjny dla działań inwestycyjnych. Brak uregulowań planistycznych może przynieść ujemny efekt dla urbanistycznego wizerunku tego rejonu oraz obniżyć komfort życia mieszkańców. 

Wprowadzenie poprzez plan miejscowy precyzyjnych regulacji porządkujących istniejące zagospodarowanie, określających możliwość racjonalnego wykorzystania istniejących rezerw terenów niezabudowanych, ale głównie zapobieżenie nadmiernemu zagęszczeniu i intensywności zabudowy – pozwoli na uniknięcie chaosu, obniżającego wartość przestrzeni oraz na utrzymanie ekskluzywnego charakteru Woli Justowskiej i Chełmu, czyli dzielnic zabudowy willowej w otoczeniu ogrodów.

Celem planu jest utrzymanie charakteru dzielnicy willowej, zachowanie lokalnych gabarytów i charakteru architektury, ochrona występujących na obszarze powiązań widokowych. Jest to plan o charakterze ochronnym i porządkującym, mający ważne znaczenie dla ładu przestrzennego tej części miasta i jej atrakcyjności.

pokaż metkę
Autor: KATARZYNA KRASOŃ
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2015-10-20
Data aktualizacji: 2015-10-21
Powrót

Zobacz także

Znajdź