Aktualności

Trwa Miesiąc Fotografii

W czwartek, 21 maja o godz. 20.00, rozpoczęła się 18. edycja festiwalu Miesiąc Fotografii. Z oczywistych względów będzie to festiwal inny od wszystkich poprzednich, ale ciągle poszukujący, aktualny, komentujący najbardziej palące problemy współczesnego świata.

„Kultura odporna” – stypendia na działania twórcze i artystyczne

Krakowscy twórcy i artyści oraz osoby zajmujące się upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami mogą starać się o stypendia w ramach pakietu działań wspierających sektor kultury i twórców „Kultura odporna” – właśnie rozpoczął się nabór wniosków.

Trwa akcja „Bądź turystą w swoim mieście – zwiedzaj Kraków”

Rozkręca się kampania „Bądź turystą w swoim mieście – zwiedzaj Kraków”. Do akcji zgłaszają swoje pomysły i inicjatywy lokalni przedsiębiorcy, instytucje, aktywiści, artyści, mieszkańcy Krakowa. Jest to inicjatywa oparta na zasadach partycypacji – skierowana do wszystkich mieszkańców Krakowa, której celem jest wsparcie lokalnych przedsiębiorców.

Zakaz działania dla Muzeum Czynu Niepodległościowego

W wyniku przeprowadzonej kontroli, która wykazała rażące uchybienia, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakazało dalszej działalności Muzeum Czynu Niepodległościowego w Domu im. Józefa Piłsudskiego. Eksponaty zgromadzone przez Związek Legionistów Polskich mają trafić do Muzeum Narodowego, pozwoli to zapewnić pamiątkom odpowiednią opiekę konserwatorską i merytoryczną.

List organizatorów polskich festiwali do rządu

W związku z trudną sytuacją polskich festiwali i wydarzeń cyklicznych z obszaru kultury, Krakowskie Biuro Festiwalowe, działając w imieniu 65 podmiotów organizujących tego typu wydarzenia, skierowało list otwarty do premiera Mateusza Morawieckiego oraz wicepremierów: Jadwigi Emilewicz i Piotra Glińskiego w sprawie włączenia w działania związane z odmrażaniem gospodarki przedstawicieli świata kultury oraz festiwali.

Sinfonietkowe e-przedszkole zaprasza najmłodszych

Sinfonietta Cracovia zaprasza do udziału w inicjatywie skierowanej do najmłodszych. W ramach akcji „Muzyką w wirusa” orkiestra organizuje „Sinfonietkowe karaoke”, prowadzi kursy mistrzowskie, a także udostępnia w sieci fragmenty swoich koncertów. Teraz Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa otwiera wirtualne „Sinfonietkowe e-przedszkole”, czyli zaprasza na zajęcia umuzykalniające prowadzone online.

Rezydencje artystyczne – konkurs dla organizacji pozarządowych

Adresowany do organizacji pozarządowych otwarty konkurs ofert na realizację inicjatyw z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego „Rezydencje artystyczne i wsparcie pracy twórczej w domach” to jedno z narzędzi  pakietu „Kultura odporna”.

Muzeum Krakowa: opowiedzmy razem o czasie pandemii

Muzeum Krakowa zaprasza krakowian do opowiedzenia o czasie pandemii. Muzealnicy zwracają się z prośbą o wszelkie pamiątki i opowieści dokumentujące obecny czas.

Kolejny list w sprawie odmrażania i wsparcia kultury

„Jesteśmy bardzo zaniepokojeni nieobecnością samorządów oraz samorządowych instytucji kultury w toczących się dyskusjach o planach odmrażania gospodarki. Warto pamiętać, że ok. 80,8% środków na kulturę w Polsce ulokowanych jest w samorządach, z czego większość pozostaje w dyspozycji samorządowych instytucji kultury – teatrów, muzeów, bibliotek, galerii, jak też lokalnych świetlic oraz domów i centrów kultury” – piszą osoby zarządzające obszarem kultury w polskich miastach, w tym w Krakowie.

„Sinfonietta per Sinfonietta” – konkurs kompozytorski

Trwa etap przekazywania zgłoszeń do VI edycji międzynarodowego konkursu kompozytorskiego „Sinfonietta per Sinfonietta" organizowanego przez Orkiestrę Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia.