Kijów

Historia współpracy:

Porozumienie o współpracy z miastem Kijów zostało podpisane 12 grudnia 1976 r., zaś Umowa o współpracy na zasadzie miast bliźniaczych - 19 lutego 1993 r. Zakres współpracy obejmuje głównie współpracę w dziedzinie kultury, promocję miast i ochronę zabytków, a w ostatnich latach również innowacje, gospodarkę komunalną i zarządzania kryzysowe.  

 

Edukacja i współpraca środowisk młodzieżowych

 

• Krakowskie Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana oraz kijowskie Centrum Twórczości Dzieci i Młodzieży akcydentalnie współpracują ze sobą w zakresie realizacji wspólnych projektów.

 

• 19 grudnia 2018 r. podpisany został List Intencyjny o współpracy Centrum Kultury Podgórze z Krakowa oraz Centrum Kreatywności Dzieci i Młodzieży Okręgu Svyatoshinsky Miasta Kijów. Czytaj więcej...

 

Gospodarka 

 

• Wizyta studyjna delegacji przedstawicielek kijowskiej administracji i ukraińskich kobiet-przedsiębiorców w Krakowie (10-14 lutego 2003 r.): zaznajomienie się z  krakowskimi doświadczeniami w zakresie walki z bezrobociem wśród kobiet, spotkania z przedstawicielkami organizacji jednoczących kobiety prowadzące własne przedsiębiorstwa.

 

• Kierownik Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Krakowa Filip Jarmakowski, na zaproszenie Mera Kijowa Witalija Kliczko, uczestniczył w Kijowskim Forum Inwestycyjnym, które odbyło się 26 września 2017 r. w Kijowskim Centrum Biznesowym „Parkovy”. Forum poświęcone było przyszłości Kijowa jako międzynarodowej destynacji turystycznej oraz inwestycjom w turystyczną infrastrukturę miasta. Przedstawiciel Krakowa wygłosił prezentację na temat rewitalizacji obiektów poprzemysłowych w Krakowie. 

 

• 5 października 2018 r. - w ramach Dni Kijowa w Krakowie - w krakowskim magistracie odbyła się prezentacja inwestycyjnego potencjału stolicy Ukrainy. Jej rozwinięciem były spotkania B2B kijowskich i krakowskich przedsiębiorców, które odbyły się w Krakowskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.

 

• 17 września 2019 r. Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski wziął udział w IV Kijowskim Forum Inwestycyjnym, które odbywało się pod hasłem "Kijowska aglomeracja - kreatywna destynacja". Prezydent był głównym mówcą podczas panelu poświęconego wielkoformatowym wydarzeniom kulturalnym i sportowym, jako "katalizatorom" rozwoju miast. Czytaj więcej...

 

Gospodarka komunalna i usługi publiczne

 

• W liczne spotkania robocze i konsultacje z przedstawicielami krakowskiego magistratu obfitowała wizyta Doradcy Mera Miasta Kijowa ds. Inwestycyjnych Mykoły Drużko w Krakowie w dniach 19-22 kwietnia 2016 r. W Biurze Funduszy Europejskich omawiane były unijne i polskie (Program Polska Pomoc MSZ RP) instrumenty finansowe, które można pozyskiwać na realizację poszczególnych projektów na rzecz Kijowa i Ukrainy. Gość zapoznał się z krakowskim doświadczeniem w dziedzinie E‑administracji oraz wdrażania i funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Potencjał rozwojowy i inwestycyjny Krakowa, ze szczególnym uwzględnieniem projektu Kraków Nowa Huta Przyszłości oraz rozwoju przedsiębiorczości w naszym mieście został przedstawiony Panu Doradcy w Wydziale Rozwoju. Z kolei w Wydziale Gospodarki Komunalnej Pan Drużko poszukiwał optymalnych rozwiązań w zakresie m.in. gospodarki niskoemisyjnej, transportu czy struktury zarządzania miejskimi spółkami i przedsiębiorstwami komunalnymi. Duże wrażenie na Doradcy Mera Kijowa wywarł Krakowski Park Technologiczny i Krakowski Zakład Termicznego Przetwarzania Odpadów (Ekospalarnia), które również miał okazję zwiedzić w ramach wizyty. Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Tadeusz Trzmiel zapewnił ukraińskiego gościa o naszej  gotowości zapewnienia pomocy eksperckiej, możliwości organizacji szkoleń dla pracowników kijowskiej administracji oraz otwartości Krakowa do wspólnego ze stolicą Ukrainy pozyskiwania grantów na modernizację i rozwój tego kraju.  

 

• 3 grudnia 2019 r. z wizytą w Krakowie przebywała kilkunastoosobowa delegacja ukraińskich ekspertów na czele z Wicemerem Kijowa ds. Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Petro Pantelejewem. Intensywny program wyjazdu studyjnego poświęcony był zapoznaniu się z krakowskim systemem gospodarki odpadami i gospodarki komunalnej w obiegu zamkniętym. Czytaj więcej...

 

Jubileusze i prezentacje

 

• Od 14 do 17 września 2005 r. stolica Ukrainy prezentowała swój potencjał kulturalny podczas „Dni Kijowa w Krakowie”. Szczególnym powodzeniem wśród krakowian cieszył się występ chóru kameralnego „Kijów” w Kościele św. Katarzyny (koncert „Tysiąc lat ukraińskiej muzyki kościelnej”). We współpracy z Galerią Sztuki Współczesnej „Irena” i Narodowym Związkiem Artystów Ukrainy w Nowohuckim Centrum Kultury zostały zaprezentowane prace ukraińskich grafików i fotografów: wystawa „50 lat kijowskiej szkoły graficznej – retrospekcja i współczesność”, wystawa fotografii „Znane i nieznane”. Miłośnicy jazzu mogli spotkać się z artystami tej miary, co Oleg Skripka i „Le Grand Orchestra” oraz zespół „Jazz Impression”, które wystąpiły na krakowskim Rynku Głównym. W Teatrze Bagatela odbył się spektakl „Roberto Zucco” na podstawie sztuki B. M. Koltesa, w reżyserii Dmytra Bogomazowa i wykonaniu aktorów Kijowskiego Teatru „Wolna Scena”.

 

• Z okazji 20-lecia podpisania umowy o współpracy miast w dniach 20-22 września 2013 r. odbyły się „Dni Krakowa w Kijowie”. W ramach dwudniowego wydarzenia przewidziano program kulturalny (m.in. koncert polskiej muzyki barokowej w wykonaniu orkiestry instrumentów dawnych Capella Cracoviensis oraz występ krakowskiej wokalistki folkowej Joanny Słowińskiej z zespołem. Czytaj więcej...), a także serię oficjalnych i roboczych spotkań z udziałem krakowskiej delegacji, której przewodniczyła Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury i Promocji Magdalena Sroka. Więcej informacji w dziale „Wizyty oficjalne”.

 

• W dniach 26-28 sierpnia 2018 r. wizytę w Krakowie złożyła robocza delegacja miasta Kijów na czele z Zastępcą Dyrektora Wydziału Kultury Kijowskiej Miejskiej Administracji S. Anzhyiakiem. Celem wizyty było ustalenie szczegółów prezentacji Kijowa w Krakowie oraz przegląd lokalizacji dla imprez kulturalnych. "Dni Kijowa w Krakowie" odbywały się od 5 do 7 października 2018 r. Okazją do ich organizacji było 25-lecie kontaktów partnerskich miast. Na program Dni złożyły się prezentacje turystycznego i inwestycyjnego potencjału stolicy Ukrainy, szereg imprez kulturalnych (przegląd kina ukraińskiego w Kinie pod Baranami, wystawa ukraińskich ilustratorów z klubu "Pictoric", Poetycka Kawa z udziałem pisarza Ołeksandra Irwańca oraz spektakl plenerowy "Edigna - córka Anny Kijowskiej i Henryka I. Początek służenia sławnego). Oficjalna delegacja Kijowa na czele z Wicemerem Miasta Wałentynem Mondrijiwskim podarowała też miastu Kraków wyjątkowy prezent - rzeźbę Anny Jarosławówny (Anne de Kyiv). Czytaj więcej...

 

Rzeźba ta - przedstawiająca córkę Jarosława Mądrego, wychowanicę królowej Polski Marii Dobroniegi i przyszłą królową Francji jako małą dziewczynkę z książką – została zaprojektowana przez Fedira Bałandina i wykonana w brązie przez ukraińskiego artystę Konstantina Skrutyckiego. Ma ona symbolizować historyczne i kulturowe związki Kijowa i Krakowa, ale także - moc marzeń małych dziewczynek, które stać na wielkie osiągnięcia. Uroczyste odsłonięcie rzeźby z udziałem oficjalnej delegacji Kijowa i zaproszonych gości odbyło się 19 listopada 2019 r. Anna Kijowska oraz podarowane przez Kijów białe róże ozdobiły dziedziniec Pałacu Wielopolskich - siedziby władz Krakowa. Prestiżowa lokalizacja potwierdza znaczenie, jakie ma dla Krakowa bilateralna współpraca z Kijowem i Ukrainą. Czytaj więcej...

 

Kultura

 

• Udział Krakowa i Kijowa w projekcie „Most Integracji Kultury Europejskiej 2003”, którego koordynatorem było krakowskie Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki.

 

• W 2004 r. krakowski Balet Form Nowoczesnych uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Współczesnej Choreografii w Kijowie. 

 

• Wizyta roboczej delegacji miasta Kijowa w Krakowie (15-19 lutego 2005 r.): rozmowy nt. organizacji „Dni Kijowa w Krakowie” (prezentacja 14-17 września 2015r., więcej informacji w dziale „Jubileusze i prezentacje”), wymiana doświadczeń w zakresie ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.

 

• Kraków zaprezentował program kulturalny podczas „Dni Krakowa w Kijowie” (20-21 września 2013 r., więcej informacji w dziale „Jubileusze i prezentacje”).

 

• 19 stycznia 2018 r. w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbyło się międzynarodowe seminarium pn. „Biblioteka w czasie przełomu”. Wydarzenie zorganizowała Biblioteka Kraków wspólnie z Gminą Miejską Kraków. Wśród 250 uczestników z Polski i zagranicy znalazł się przedstawiciel Kijowa: Serhiy Anzhyiak, Pierwszy Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury Kijowskiej Miejskiej Administracji Państwowej, Naczelnik Wydziału ds. Sztuki i Instytucji Kulturalno-Oświatowych. Czytaj więcej...

 

• Stolica Ukrainy zorganizowała szereg imprez kulturalnych w ramach "Dni Kijowa w Krakowie" - 5-7 października 2018 r. Więcej w dziale: Jubileusze i Prezentacje.

 

• 19 grudnia 2018 r. podpisany został List Intencyjny o współpracy Centrum Kultury Podgórze z Krakowa oraz Centrum Kreatywności Dzieci i Młodzieży Okręgu Svyatoshinsky Miasta Kijów. Czytaj więcej...

 

• 28 stycznia 2019 r. w Sali Miedzianej Muzeum Historycznego Miasta Krakowa odbyła się kolejna edycja Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej przez Bibliotekę Kraków we współpracy z Kancelarią Prezydenta Miasta Krakowa oraz Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego - "Oferta bibliotek a dostępność odbioru kultury". Serhiy Anzhyiak, Pierwszy Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury Kijowskiej Miejskiej Administracji Państwowej przedstawił referat nt. socjalizacji informacyjnej czytelników o specjalnych potrzebach. Czytaj więcej...

 

Ochrona zabytków

 

• 21 września 2013 r., podczas oficjalnej wizyty w Kijowie, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury i Promocji Magdalena Sroka oraz Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK Stanisław Dziedzic wzięli udział w okrągłym stole na temat prawnych uwarunkowań dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce i na Ukrainie.

 

• Miejski Konserwator Zabytków Krakowa Jerzy Zbiegień wziął udział w eksperckiej konferencji towarzyszącej pierwszej edycji Festiwalu Innowacyjnych Miejskich Projektów „Kiev PRO CITY”, który odbył się w stolicy Ukrainy od 29 do 31 maja 2015 r. Na prośbę ukraińskich partnerów przedstawiciel Krakowa wystąpił z prezentacją na temat renowacji Rynku Głównego i Muzeum „Podziemia Rynku”. 

 

• 6 kwietnia 2016 r., przebywająca z wizytą w Krakowie w ramach udziału w Europejskim Kongresie Samorządów, Dyrektor Departamentu Kultury Kijowskiej Miejskiej Administracji Państwowej Diana Popova odbyła szereg spotkań poświęconych ochronie i renowacji zabytków z przedstawicielami merytorycznych wydziałów UMK. Podczas spotkania z Dyrektorem Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Stanisławem Dziedzicem, w którym wziął udział również przedstawiciel Biura Funduszy Europejskich, Dyrektor Popova zapoznała się z historią i koncepcją powstania Muzeum Podziemia Rynku, na którym Kijów chciałby się wzorować realizując rekonstrukcję Placu Pocztowego. Omówiono możliwość współpracy środowisk eksperckich i konserwatorskich miast oraz pozyskania środków grantowych na realizację wspólnych przedsięwzięć. Z kolei podczas spotkania z Miejskim Konserwatorem Zabytków Jerzym Zbiegieniem, przedstawicielka Kijowa pytała o funkcjonujące w Krakowie mechanizmy finansowania renowacji zabytków, formy kontroli prawnej zabytków i egzekwowania decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków, tworzenie elektronicznej, gminnej ewidencji obiektów zabytkowych oraz kolejne etapy realizacji tak wielkoformatowych inwestycji jak muzeum Podziemia Rynku. Efektem prowadzonych rozmów ma być zaproszenie do Kijowa krakowskich ekspertów. 

 

• Od 4 do 6 grudnia 2017 r. w Krakowie przebywała ośmioosobowa delegacja miasta Kijowa, na czele z Wicemerem Miasta Oleksijem Reznikowem. Dyrektorzy wydziałów Kijowskiej Miejskiej Administracji, archeologowie, muzealnicy, radni i aktywiści z Kijowa zapoznawali się w Krakowie z naszą najbardziej spektakularną inwestycją muzealną, jaką są Podziemia Rynku MHK, ale także chcieli poznać krakowskie dobre praktyki w zakresie ochrony i promocji zabytków. Odkrycie na Placu Pocztowym w Kijowie pozostałości średniowiecznej osady postawiło przed stolicą Ukrainy zadanie zaprojektowania i budowy nowoczesnego muzeum prezentującego to miejsce. Czytaj więcej...

 

Pomoc społeczna

 

• Na początku 2019 r. Departament Polityki Społecznej Kijowskiej Miejskiej Administracji zwrócił się do Krakowa z prośbą nawiązania bliższej współpracy w zakresie pomocy społecznej. 8 lutego 2019 r. przedstawiciele Departamentu odwiedzili Kraków, gdzie zwiedzili Dom Pomocy Społecznej na Os. Sportowym 9, zapoznając się z jego ofertą zajęć dodatkowych. Podczas spotkania przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprezentował także informacje o krakowskim systemie pomocy społecznej i omówił formy pomocy dla osób starszych realizowane przez MOPS.

 

Promocja

 

• Od 16 do 17 marca 2004 r. w Krakowie przebywała 5-osobowa grupa dziennikarzy ze Lwowa i Kijowa. Wizyta została zorganizowana na zlecenie Departamentu Promocji MSZ przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych z okazji „Roku polskiego na Ukrainie”. Dziennikarze wzięli udział w forum „Polska - Ukraina, co dalej?", zorganizowanym w Międzynarodowym Centrum Kultury. Spotkali się także z Dyrektorem Zamku Królewskiego na Wawelu Janem Ostrowskim, Rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego Franciszkiem Ziejką oraz Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa Tadeuszem Trzmielem.

 

• Każdego roku Kijów organizuje swoje stoisko podczas Targów Bożonarodzeniowych oraz Targów Wielkanocnych odbywających się w Krakowie na Rynku Głównym. Na stoisku sprzedawane są pamiątki i wyroby rękodzielnicze wykonane przez ukraińskich rzemieślników.

 

Sport i rekreacja

 

• Prezydent Miasta Krakowa, Jacek Majchrowski, zwrócił się do prezydentów Kijowa oraz Lwowa z propozycją podpisania porozumienia o współpracy w zakresie wspólnych działań związanych z przygotowaniami do EURO 2012. Podpisanie tego dokumentu miało miejsce podczas wizyty Prezydenta Jacka Majchrowskiego w Kijowie w związku z udziałem w II Forum Europa-Ukraina (27-29 lutego 2008 r.).

 

Środowisko

 

• Kierownik miejskiego przedsiębiorstwa ds. zieleni w Kijowie "Kiyvzelenbud" dla dzielnicy Podół Olga Mańko wzięła udział w międzynarodowym seminarium „SMART&GREEN”. Wydarzenie odbyło się w Krakowie w dniach 22-23 maja 2017 r. Czytaj więcej...

 

Turystyka

 

• Kraków kilkakrotnie prezentował swoją ofertę turystyczną podczas odbywających się w Kijowie od 1993 r. targów turystycznych „Międzynarodowy Salon Turystyczny – Ukraina”. Jest to jedna z największych imprez branży turystycznej na Ukrainie, odbywająca się pod patronatem Światowej Organizacji Turystycznej (UNWTO), Komitetu ds. Rodziny, Polityki Młodzieżowej, Sportu i Turystyki Rady Najwyższej Ukrainy oraz Kijowskiej Administracji Państwowej.   

 

• 5 października 2018 r. - w ramach Dni Kijowa w Krakowie - w magistracie odbyła się prezentacja turystycznego potencjału stolicy Ukrainy. Do Krakowa - w celu promocji Kijowa jako destynacji turystycznej - przyjechali także ukraińscy tour-operatorzy. Więcej w dziale: Jubileusze i Prezentacje.

 

Wizyty oficjalne

 

• W ramach nawiązywania współpracy pomiędzy Radami obu miast, od 14 do 18 listopada 2003 r. z wizytą w Kijowie  przebywał Przewodniczący Rady Miasta Krakowa wraz z grupą radnych, oraz Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Józef Winiarski.

 

• Z okazji „Dni Kijowa w Krakowie” (14-17 września 2005 r.) wizytę w naszym mieście złożyła oficjalna delegacja stolicy Ukrainy na czele z Wicemerem Kijowa Walerijem Kirianem. 

 

• Kurtuazyjna wizyta delegacji RMK w Kijowie (4-7 listopada 2008 r.): udział w uroczystościach z okazji 65. rocznicy wyzwolenia Kijowa z rąk faszystowskich najeźdźców; rozmowy nt. nawiązania współpracy kijowskiej Dzielnicy Darnica z Dzielnicą X Swoszowice oraz polityki obu miast w dziedzinie kultury i turystyki.  

 

• Do 2013 r. przedstawiciele RMK regularnie reprezentowali Kraków podczas dorocznych majowych obchodów Święta Miasta Kijowa. Następnie zmianie uległa formuła obchodów święta. Z inicjatywy nowego Mera Kijowa Witalija Kliczko w stolicy Ukrainy odbywa się obecnie w maju Festiwal Innowacyjnych Miejskich Projektów „Kiev PRO CITY”.

 

• Delegacja UMK i RMK na czele z Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa Magdaleną Sroką odwiedziła stolicę Ukrainy w dniach 20-22 września 2013 r., podczas odbywających się z okazji 20-lecia podpisania umowy o współpracy miast „Dni Krakowa w Kijowie”. Podczas oficjalnego spotkania z Przewodniczącym Kijowskiem Miejskiej Administracji Państwowej Oleksandrem Popovem delegacja rozmawiała o nawiązaniu i intensyfikacji współpracy miast w takich dziedzinach jak turystyka, edukacja, ochrona dziedzictwa kulturowego, bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe. Magdalena Sroka wzięła także udział w spotkaniu z uczniami i nauczycielami kijowskiego Gimnazjum nr 48, w którym nauczany jest język polski oraz okrągłym stole nt. ochrony zabytków. Czytaj więcej...

 

• Doradca Sekretarza Rady Miasta Kijowa Andrii Miroshnychenko reprezentował stolicę Ukrainy na Europejskim Kongresie Samorządów, zorganizowanym w Krakowie w dniach 4-5 maja 2015 r. z inicjatywy Instytutu Studiów Wschodnich. Przedstawiciel Kijowa m.in. wziął udział w panelu tematycznym „New Models of City Partnership in Europe”. Czytaj więcej...

 

• 7 września 2015 r. w ramach wizyty studyjnej krakowski magistrat odwiedziła 30-osobowa grupa ukraińskich samorządowców – uczestników projektu „Kyiv School of Mayors", finansowanego ze środków międzynarodowych organizacji na rzecz rozwoju (USAID, NDI) i wspieranego przez Kijowsko-Mohylańską Akademię Biznesu oraz Związek Miast Polskich. Czytaj więcej...

 

• W drugiej edycji Europejskiego Kongresu Samorządów, który odbył się w Krakowie w dniach 5-6 kwietnia 2016 r. wzięła udział Dyrektor Departamentu Kultury Kijowskiej Miejskiej Administracji Państwowej Diana Popova. Uczestniczyła ona w dyskusji panelowej w ramach bloku tematycznego EKS „Zarządzanie jednostkami kultury”.

 

• Możliwość współpracy Krakowa i Kijowa w ramach wspólnego pozyskiwania grantów na realizację ważnych dla stolicy Ukrainy projektów była tematem przewodnim wizyty Doradcy Mera Miasta Kijowa ds. Inwestycyjnych Mykoły Drużko w Krakowie w dniach 19-22 kwietnia 2016 r. Więcej informacji w dziale „Gospodarka komunalna i usługi publiczne”.

 

• W związku z obchodami 25-lecia Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, podczas Baltic Business Forum w Świnoujściu (20-22 września 2017 r.) zainaugurowany został projekt "Polsko-Ukraińska Akademia Miast". Pierwsza odsłona projektu, którego celem jest wymiana doświadczeń polskich i ukraińskich samorządowców, dedykowana była tematyce partycypacji społecznej. Kraków na Forum był reprezentowany przez Annę Okońską-Walkowicz, Doradcę Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej. Na zaproszenie Prezydenta Miasta Krakowa w konferencji uczestniczył także przedstawiciel Kijowa. 

 

• Od 4 do 6 grudnia 2017 r. w Krakowie przebywała ośmioosobowa delegacja miasta Kijowa, na czele z Wicemerem Miasta Oleksijem Reznikowem. W trakcie pobytu w Krakowie delegacja odbyła oficjalne spotkanie z Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury, Promocji i Spraw Społecznych Andrzejem Kuligiem, Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Elżbietą Koterbą oraz Przewodniczącym Rady Miasta Krakowa Bogusławem Kośmiderem. Spotkanie w MHK uzupełniło robocze spotkanie z przedstawicielami Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków poświęcone tematyce Parku Kulturowego i finansowaniu prac renowacyjnych w Krakowie. Na zakończenie wizyty w Krakowie Wicemer Oleksij Reznikov wystąpił przed krakowskimi radnymi podczas inauguracji sesji Rady Miasta Krakowa. Czytaj więcej... Więcej informacji w dziale "Ochrona zabytków". 

 

• Z okazji 25-lecia współpracy partnerskiej miast i "Dni Kijowa w Krakowie" od 5 do 7 października 2018 r. w naszym mieście gościła oficjalna delegacja Kijowa na czele z Wicemerem Miasta Wałentynem Mondryjiwskim. Więcej w dziale: Jubileusze i Prezentacje.

 

• Udział w IV Kijowskim Forum Inwestycyjnym oraz spotkanie z Merem Miasta Kijowa Witalijem Kłyczko złożyły się na program krótkiej, oficjalnej wizyty w Kijowie Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego w dniu 17 września 2019 r. Czytaj więcej...

 

• W związku z uroczystością odsłonięcia rzeźby Anny Kijowskiej na dziedzińcu Pałacu Wielopolskich, w dniach 18-20 listopada 2019 r. w Krakowie przebywała oficjalna delegacja Kijowa, na czele z Wicemerem Miasta Wałentynem Mondryjiwskim. Podczas spotkania z Prezydentem Miasta Krakowa, Wicemer Kijowa oraz główny kurator projektu "Szlak Królowej" Fedir Bałandin, w uznaniu zasług Jacka Majchrowskiego dla współpracy z Kijowem oraz promocji Ukrainy na świecie, wręczyli mu medal "Kawalera Anny Kijowskiej". Czytaj więcej...

 

Zarządzanie kryzysowe

 

• 13 kwietnia 2016 r. Komendant Straży Miejskiej Miasta Krakowa Adam Młot i szef Stowarzyszenia Obywatelskich Formacji Ukrainy ds. Ochrony Porządku Publicznego i Granic Państwa generał Sergij Kurtian podpisali Porozumienie o współpracy. Ukraińcy będą korzystać z doświadczeń krakowskiej Straży Miejskiej przy organizacji własnych formacji tego typu. W ramach współpracy, krakowscy funkcjonariusze będą m.in. szkolić ukraińskich kolegów, których interesują zwłaszcza dokonania profilaktyczne SMMK, jej praca prewencyjna oraz wymiana informacji i doświadczeń związanych z budowaniem samorządności w Polsce. Podpisane porozumienie to jeden z elementów międzynarodowego projektu „Ukraina-Polska”, realizowanego przez Międzynarodową Misję Dyplomatyczną „Europejska Ukraina” i Generalne Przedstawicielstwo Misji w Polsce. Projekt uzyskał poparcie prezydentów Ukrainy i Polski. Generałowi Kurtianowi, który w strukturze Stowarzyszenia Obywatelskich Formacji Ukrainy reprezentuje dodatkowo Obwód Kijowski,  w Krakowie towarzyszył szef Misji Dyplomatycznej „Europejska Ukraina” Wiaczesław Budenko.

 

Zdrowie

 

• Po tragicznych wydarzeniach na kijowskim Majdanie Niepodległości w lutym 2014 r. (starcia protestujących zwolenników tzw. „Euromajdanu” z siłami porządkowymi ówczesnych władz kraju, w wyniku których zginęło ponad 100 osób, a wiele osób zostało rannych) Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski zadeklarował gotowość krakowskich szpitali do przyjęcia rannych z Ukrainy. Poszkodowani z Kijowa byli leczeni m.in. w 5. Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie.

 

Inne

 

• W związku z tragicznymi wydarzeniami w stolicy Ukrainy, których kumulacja przypadła na luty 2014 r., Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski  wydał oficjalne oświadczenie wyrażające zaniepokojenie z powodu łamania praw człowieka na Ukrainie oraz potwierdzające solidarność krakowian z jej demokratycznym społeczeństwem. Symbolicznym gestem była zarówno wizyta Prezydenta Majchrowskiego w Konsulacie Generalnym Ukrainy, gdzie dokonał on wpisu w Księdze Kondolencyjnej, jak i podświetlenie krakowskiej kładki Bernatka oraz innych budowli – np. fasady Teatru Starego – na barwy narodowe Ukrainy: niebieski i żółty. W Krakowie odbyły się liczne społeczne akcje wspierające europejskie aspiracje Ukrainy.

 

• Szlachetny dąb poświęcony miastu Kijów został zasadzony w krakowskim Przylasku Rusieckim 27 października 2018 r. w ramach akcji "100 dębów na 100-lecie polskiej niepodległości". Czytaj więcej...

 

• Za wieloletnie pielęgnowanie relacji między Polską i Ukrainą, w grudniu 2019 r. Prezydentowi Miasta Krakowa Jackowi Majchrowskiemu przyznana została Nagroda „Rzeczpospolitej” im. Jerzego Giedroycia. Nagrodę imienia wieloletniego redaktora paryskiej „Kultury” otrzymał również Mykoła Kniażycki, ukraiński dziennikarz i deputowany. Czytaj więcej...

 

 

Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie