Międzyprzedszkolny Konkurs Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świąteczno-Noworocznych

Samorządowe Przedszkole nr 41 w Krakowie przy ul. Babińskiego 1 w Krakowie organizuje I Między-Przedszkolny Konkurs Kolęd, Pastorałek i Piosenek świąteczno-Noworocznych. Przesłuchania odbędą się 08.01.2019r. a koncert galowy wszystkich laureatów 11.01.2019r. W konkursie mogą brać udział dzieci z wszystkich krakowskich przedszkoli. Szczegółowych informacji udzielamy pod nr telefonu 12 395 75 01.

Poniżej Przedstawiamy Regulamin Konkursu.

Serdecznie zapraszamy.

REGULAMIN 

I Między-Przedszkolnego Konkursu Kolęd,
Pastorałek i Piosenek Świąteczno-Noworocznych

CELE KONKURSU

Propagowanie działalności twórczej wśród dzieci w wieku przedszkolnym,

Rozwijanie umiejętności śpiewania solowego i zespołowego, 

Pogłębianie wiedzy o tradycjach i zwyczajach obecnych w naszej kulturze narodowej, 

Integracja środowiska i wymiana doświadczeń.

ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Samorządowe Przedszkole nr 41 w Krakowie przy ul. Babińskiego 1 w Krakowie.

Patronat honorowy nad konkursem obejmują: Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa, Maciej Nazimek Przewodniczący Rady Dzielnicy X

ADRESACI

Konkurs adresowany jest do dzieci z Krakowskich przedszkoli (publicznych i niepublicznych). W konkursie mogą brać udział soliści oraz zespoły w następujących grupach wiekowych:

3-4 -latki – soliści

3-4 -latki – zespoły

5-6 -latki – soliści

5-6 -latki – zespoły

TERMIN

Konkurs odbędzie się dnia 08 stycznia 2019 r. (wtorek) w  Samorządowym Przedszkolu nr 41 w Krakowie. Koncert galowy (laureatów) będzie miał miejsce 11 stycznia 2019r. w auli Samorządowego Przedszkola nr 41 w Krakowie.

PRZEBIEG KONKURSU

Przedszkola mogą zgłosić do konkursu dwa podmioty wykonawcze. Każdy zgłoszony podmiot wykonawczy może zaprezentować dwa utwory: kolędę, pastorałkę lub piosenkę świąteczno-noworoczną przy czym maksymalny czas trwania występu nie może przekroczyć 10 minut.

Repertuar dowolny - w języku polskim lub dowolnym języku obcym.

Kolęda, pastorałka lub piosenka świąteczno-noworoczna powinna być wykonana z podkładem muzycznym, tj. przy akompaniamencie instrumentu/instrumentów lub zapisanym wyłącznie na nośniku Compact Disc lub pendrive (bez wokalu). 

Podkład zapisany na innych nośnikach nie będzie dopuszczony. 

Płyta CD (pendrive) powinna być opisana wg schematu: 

*imię i nazwisko wykonawcy/nazwa zespołu,

*nazwa przedszkola,

*tytuł utworu.

Organizator zapewnia nagłośnienie oraz możliwość przeprowadzenia próby akustycznej.

Konkurs rozpocznie się o godz. 10:00

O kolejności występów decydują organizatorzy.

Opiekunowie zespołów (solistów) zostaną poinformowani o godzinie występu swojego zespołu lub solisty drogą e-mailową.

Organizator każdemu uczestnikowi zapewni miejsce na przygotowanie się do występu (rozśpiewanie, przebranie).

Organizator powoła niezależne trzyosobowe jury w celu wyłonienia najciekawszych

prezentacji.

Jury będzie brało pod uwagę:

dobór repertuaru, czystość i poprawność wykonania, oryginalność wykonania, ogólny wyraz artystyczny.

Przewiduje się nagrodę Grand Prix oraz nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej grupie wiekowej. Komisja może przyznać wyróżnienia.

Nagroda Grand Prix ufundowana jest przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Każdy z uczestników wspólnego kolędowania otrzyma pamiątkowy dyplom.

Finaliści wystąpią na Koncercie Laureatów dnia 11 stycznia 2019 r. (piątek) o godz. 10:00 w Samorządowym Przedszkolu nr 41 w Krakowie.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia, którą należy przesłać do organizatora drogą elektroniczną wg załączonego wzoru 
do dnia 21 grudnia 2018 r. na adres sprzedszkole41@gmail.com bądź dostarczyć osobiście do Samorządowego Przedszkola nr 41 w Krakowie.

Wszelkich informacje  można uzyskać pod nr tel.  12 395 75 01

Termin:
11 stycznia 2019 r.
Telefon:
12 395 75 01
Email:
sprzedszkole41@gmail.com

Organizator:

Samorządowe Przedszkole nr 41
Data: 2018-11-15 Pokaż metkę
Osoba publikująca: MAŁGORZATA JURCZYK
Podmiot publikujący: