Konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych 'Sprawa Polska podczas I wojny światowej i wkład nauczycielstwa polskiego w odzyskanie niepodległości'

Oddział Kraków - Śródmieście Związku Nauczycielstwa Polskiego zaprasza młodzież III klas szkól gimnazjalnych do udziału w szczególnym konkursie historycznym. Konkurs jest hołdem złożonym bohaterskiej i heroicznej postawie środowiska nauczycieli  w 100. rocznicę Odrodzenia Państwa Polskiego.

Konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych  'Sprawa Polska podczas I wojny światowej i wkład nauczycielstwa polskiego w odzyskanie niepodległości'
Fot. krakowski oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego

Z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości, które przypada na rok 2018, Oddział Kraków - Śródmieście Związku podjął inicjatywę przeprowadzenia wśród młodzieży szkól gimnazjalnych konkursu historycznego zatytułowanego: "Sprawa Polska podczas I wojny światowej i wkład nauczycielstwa polskiego w odzyskanie niepodległości".

 

 

 

 

Konkurs składa z dwóch etapów:

I ETAP SZKOLNY - test wiedzy ogólnej, 5 kwietnia 2018 r.

II ETAP WOJEWÓDZKI - ustna wypowiedź uczestnika z wykorzystaniem środków          multimedialnych; 29 maja 2018 r. od godziny 13:15 w Auli Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przy ul. ul. Gramatyka 10;

GALA FINAŁOWA - uroczyste podsumowanie, uhonorowanie laureatów oraz ich opiekunów, a także zakończenie konkursu odbędzie się 12 czerwca 2018 roku o godz. 13:15  w Auli Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przy ul. Gramatyka 10.

Młodzież klas III gimnazjum, która przystąpi do konkursu, na podstawie udostępnionej bibliografii, wystawy oraz archiwalnych materiałów źródłowych (do to tej pory nigdzie niepublikowanych) wzmocni swoją świadomość historyczną w odniesieniu do bohaterskich postaw środowiska nauczycielskiego. Zakres wymaganej wiedzy dla uczestników konkursu określony jest w podstawie programowej dla przedmiotu historia dla uczniów dotychczasowych gimnazjów w zakresie problematyki sprawy polskiej w latach 1914-1918 – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977 z późn. zm.) Uzupełnienie stanowią:

  1. Szkolne podręczniki do nauczania historii dopuszczone do użytku uchwałą Rady Pedagogicznej – zagadnienia obejmujące temat konkursu.
  2. Plik PDF z tablicami z wystawy zorganizowanej przez ZNP dostępne będą na stronie Oddziału ZNP Kraków -Śródmieście: www.krakow-srodmiescie.znp.edu.pl
  3. Chwalba Andrzej, "Historia Polski 1795-1918", rozdział XV: "Pierwsza wojna światowa i wskrzeszenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Honorowy Patronat nad konkursem objęli: Barbara Nowak - Małopolski Kurator Oświaty, prof. dr hab. Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa, prof. dr hab. med Wojciech Nowak - Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Krzysztof Zamorski - Prezes Polskiego Towarzystwa Historyków w Krakowie, Marek Patecki - Prezes Fundacji Centrum Macierz Polonii.

Patronat medialny nad konkursem objęli: Radio Kraków oraz "Głos Nauczycielski"

Szczegółowe informacji na temat konkursu znajdują się tutaj.

Informacji również udziela Tomasz Wilczyński - przewodniczący projektu z ramienia Związku Nauczycielstwa Polskiego (e-mali: twilczynski@znp.edu.pl, tel. 667 771 145)

Termin:
kwiecień do czerwca 2018 r.

Organizator:

Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Kraków - Śródmieście
Data: 2018-03-23 Pokaż metkę
Osoba publikująca: Justyna Zinkiewicz-Grochot
Podmiot publikujący: