Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 20 pasujących obiektów:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza mieszkańców do udziału w projekcie „Małopolska Strefa Aktywizacji i Zatrudnienia". Projekt skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych z Krakowa Podgórza, a szczególnie do osób samotnie wychowujących dzieci.
150 osób w wieku 15-25 lat, zamieszkujących na osiedlach, dla których „ulica” stanowi centrum życiowe; zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego, zostało objętych w 2011 r. realizowanym przez MOPS projektem „Streetwork – skuteczny kontakt”.  Podejmowane przez streetworkerów działania zapobiegają demoralizacji młodzieży, są jedną z najciekawszych form profilaktyki oraz nowoczesną metodą pracy socjalnej.
Znamy już wyniki II etapu IV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Adrian Mrozowski i Karol Wesołowski z Zespołu Szkół nr 1 oraz Marcin Wiecheć z Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej z Krakowa weszli do ostatecznej rozgrywki. Do finału zakwalifikowano 50 uczniów z całego kraju. Ostatni etap olimpiady odbędzie się 16 marca w siedzibie organizatora -  w Auli Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu.
Dziś (5 października, piątek) w krakowskim magistracie odbędzie się organizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie konferencja pn. „Aktywizacja społeczności lokalnych i klientów MOPS. Podsumowanie realizacji projektu systemowego ‹Pora na aktywność›".
Specjaliści z zakresu edukacji, kultury, sektora audiowizualnego, młodzieży i obywatelstwa, którzy do 30 czerwca 2013 roku zgłoszą swoją kandydaturę do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) mają szansę zostać ekspertami oceniającymi projekty zgłaszane  w ponad 15 programach UE.
W wyniku ustawowych zmian od początku tego roku zarządcą nieruchomości może zostać  każdy, bez względu na posiadane kwalifikacje czy doświadczenie. Warto sprawdzić czy zarządca, któremu powierzasz swoją nieruchomość posiada kompetencje gwarantujące bezpieczeństwo twojego dobytku.
Zarządca nieruchomości może zostać ekoambasadorem – przekonują organizatorzy spotkania, które dziś (13 marca, czwartek) odbędzie się w Magistracie. Jak? Poprzez zachęcanie mieszkańców do wdrażania rozwiązań przyjaznych środowisku: likwidacji pieców węglowych, usuwania azbestu, ochrony siedlisk ptaków przy ocieplaniu budynków.
Pod patronatem Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego trwa druga edycja programu „Kompetentny zarządca". Celem programu jest certyfikowanie najlepszych zarządców nieruchomości, a także podnoszenie ich kwalifikacji. Tegoroczna odsłona projektu odbywa się pod hasłem „Transfer wiedzy: urząd zarządca". Najbliższe  spotkanie odbędzie się 8 maja i dotyczyć będzie podatków i opłat lokalnych oraz możliwości współpracy zarządców z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie (SZAN) przygotowało nowatorskie narzędzie, ułatwiające pracę zarządcom nieruchomości. Chodzi o Legitymację Służbową Zarządcy Nieruchomości – mieszczący się w portfelu dokument, który m.in. usprawni współpracę z urzędami oraz instytucjami.  Szczegóły poznamy 13 listopada (czwartek) podczas konferencji w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa organizowanej pod hasłem „Nowa jakość współpracy z samorządem: profesjonaliści-profesjonalistom". Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski objął projekt Honorowym Patronatem.
Legitymacja Służbowa Zarządcy Nieruchomości to kolejny, pionierski efekt współpracy na linii urząd – zarządcy realizowanej w ramach projektu „Kompetentny Zarządca" objętego Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Krakowa. Podczas konferencji „Nowa jakość współpracy z samorządem: profesjonaliści – profesjonalistom", która odbyła się w czwartek, 13 listopada, w Magistracie, wręczono pierwsze legitymacje. W spotkaniu wzięła udział Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej – Anna Okońska – Walkowicz.