Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Nakazy i zakazy w walce o estetykę

System nakazów i zakazów został wprowadzony po to, by chronić sylwetę Starego Miasta, osie i punkty widokowe tak, aby możliwie nie zakłócać widoku na charakterystyczne elementy zabytkowego układu urbanistycznego Krakowa. Zapisy uchwały pozwalają na przeciwdziałanie nadmiernej działalności handlowej i usługowej ingerującej lub zakłócającej możliwość ekspozycji przestrzeni publicznej lub sprzecznej z tradycją kulturową parku i związaną z nią estetyką.

 

Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Prace nad utworzeniem parku kulturowego na obszarze krakowskiego Starego Miasta trwały od 2006 r., a ich zwieńczeniem była podjęta przez Radę Miasta Krakowa uchwała z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto. Uchwała weszła w życie 7 grudnia 2011 r., a jej zapisy zaczęto egzekwować od czerwca 2012 r. Dynamicznie zmieniające się uwarunkowania spowodowały, że uchwała została znowelizowana w grudniu 2017 r. Wśród nowych zapisów pojawiły się m.in. te dotyczące ograniczenia liczby meleksów, zakazu umieszczania urządzeń nagłaśniających czy emisji obrazów i światła za pomocą ekranów LED i LCD skierowanych przede wszystkim do przestrzeni publicznej.

Uchwała o Parku Kulturowym Stare Miasto jest aktem prawa miejscowego – to prawo powszechnie obowiązujące na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto. Naruszenie zakazów i ograniczeń obowiązujących na tym terenie to wykroczenie, zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywną.

Treść uchwały można znaleźć tutaj.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Drobisz
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2019-07-01
Data aktualizacji: 2019-07-02
Powrót