Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Władze Krakowa są otwarte na rozmowy dotyczące edukacji

5 czerwca o godz. 12.00 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie odbyła się „Wielka debata edukacyjna”. W odniesieniu do wydarzenia, w portalu krakow.wyborcza.pl ukazał się artykuł „Kraków. Wielka debata o edukacji. Nauczyciele: Nasz tłum musi zrobić bum”. Red. Olga Szpunar odnosi się w nim do słów Dariusza Martynowicza, który miał zwrócić uwagę, że na spotkaniu nie była obecna zastępczyni prezydenta Krakowa ds. edukacji, Maria Klaman.

Odnosząc się do wyżej wspomnianego artykułu informujemy, że nieobecność władz Krakowa na wydarzeniu nie była spowodowana „stosunkiem do pracowników oświaty” (na co wskazuje Olga Szpunar cytując anonimowo nauczycieli biorących udział w debacie), ale odbywającymi się tego dnia sesjami Rady Miasta Krakowa. Pierwsza z sesji została zwołana na godz. 10.00 z okazji Święta Miasta oraz wręczenia aktu nadania Honorowego Obywatelstwa Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Annie Dymnej. Ze względu na dotychczasowe zaangażowanie Anny Dymnej w sprawy społeczne, wskazany był udział Marii Klaman w tym szczególnym wydarzeniu. Prace Rady Miasta Krakowa były kontynuowane bezpośrednio po uroczystości, podczas sesji zwołanej na godz. 13.00. W jej trakcie były podejmowane istotne kwestie związane z krakowską oświatą, w tym dotyczące m.in. określenia wysokości opłat za uczęszczanie dzieci do przedszkoli czy przekształceń szkoły podstawowej i specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Również dyrekcja Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa brała udział w posiedzeniu, przedstawiając poszczególne projekty uchwał. Prace trwały do godzin późnopopołudniowych.

Nadmieniamy również, że do Marii Klaman nie wpłynęło zaproszenie do udziału w panelu organizowanym w ramach „Wielkiej debaty edukacyjnej”. Mimo to zastępczyni prezydenta miasta Krakowa wiedziała o wydarzeniu i planowała w nim udział, nie pozwoliły jednak na to działania mające miejsce 5 czerwca – tego dnia miały miejsce chociażby kluczowe ustalenia, związane m.in. z finansowaniem zadań oświatowych oraz wyzwaniami związanymi z planowanym od 1 września wprowadzeniem obowiązku szkolnego dla ukraińskich dzieci. Powyższych tematów dotyczyła organizowana w Krakowie 5 i 6 czerwca wizyta Koordynatorki Krajowej UNICEF w Polsce Nony Zicherman, podczas której rozmawiano o możliwości uzyskania wsparcia finansowego UNICEF oraz wypracowania wspólnych rozwiązań mających wspomóc działania wspierające dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów w najbliższych tygodniach (w związku z przewidywanymi zmianami prawnymi).

Spotkania w powyższych tematach Maria Klaman oraz jej współpracownicy z Wydziału Edukacji odbywali również w ostatnich dniach, także w dni ustawowo wolne od pracy – były to m.in. spotkania z Małopolskim Kuratorem Oświaty oraz z przedstawicielami międzynarodowych organizacji, takich jak wspomniany wcześniej UNICEF, Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) czy Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM).

Niezależnie od tego, na „Wielkiej debacie edukacyjnej” była obecna kierowniczka referatu w Wydziale Edukacji UMK. Poruszane tematy dotyczyły niemal w całości nadzoru pedagogicznego, który pozostaje w kompetencji Małopolskiego Kuratorium Oświaty. Z rozmów z organizatorem i przebiegu debaty wynika jednak, że jest chęć kontynuowania w przyszłości tego formatu spotkań i przedstawiciele miasta Krakowa pozostają do dyspozycji, jeżeli ze strony organizatorów będzie wola aktywnego udziału w następnych debatach.

Władze Krakowa są otwarte na dyskusje i spotkania dotyczące krakowskiej edukacji, a także wyzwań przed nią stojących. Te tematy były i są podejmowane podczas wielu spotkań, które odbywają się w ostatnich tygodniach. Biorą w nich m.in. udział osoby bezpośrednio zaangażowane w działania oświatowe w Krakowie, w tym nauczycielki i nauczyciele, edukatorki i edukatorzy, a także przedstawicielki i przedstawiciele licznych instytucji edukacyjnych. W trwającej kadencji nie zabraknie okazji do spotkań i kontynuowania dyskusji na istotne dla środowiska oświatowego tematy. Władze Krakowa pozostają również otwarte na bieżący kontakt we wszelkich kwestiach istotnych dla krakowskiej edukacji. Bardzo pozytywnie oceniają również to, że edukacja pozostaje jednym z kluczowych obszarów zainteresowania opinii publicznej, a debaty na jej temat są inicjowane przez różne organizacje i instytucje, pozwalając spojrzeć na kwestie edukacyjne z różnych perspektyw.

Biuro Prasowe UMK

pokaż metkę
Osoba publikująca: Margerita Krasnowolska
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2024-06-06
Data aktualizacji: 2024-06-06
Powrót

Zobacz także

Znajdź