Komentarz KBF w sprawie artykułu „Spór o przekąski” nt. Centrum Kongresowego ICE Kraków

W komentarzu do artykułu Pana Redaktora Aleksandra Gurgula pt. „Spór o przekąski” na temat postępowania dot. wyłonienia nowego caterera w Centrum Kongresowym ICE Kraków, operator obiektu – Krakowskie Biuro Festiwalowe publikuje treść komunikatu, który został przesłany do Redakcji Gazety Wyborczej w Krakowie.

„Krakowskie Biuro Festiwalowe, operator Centrum Kongresowego ICE Kraków, ogłosiło postępowanie na wyłonienie caterera dla obiektu na zasadach wyłączności. Decyzja ta jest motywowana kilkoma względami, zaś przygotowania do postępowania poprzedziła gruntowna analiza dotychczasowych działań, podejmowanych przez różnych dostawców usług cateringowych na terenie ICE Kraków.

Głównym powodem, dla którego zdecydowano się na poszukiwania podmiotu na zasadach wyłączności, jest konieczność dostarczania organizatorom wydarzeń usług o ustandaryzowanej jakości, zgodnej z wymaganiami zawartymi w postępowaniu. Operator obiektu, świadcząc usługi w budynku klasyfikowanym jako obiekt „premium”, powinien ze szczególną dbałością zadbać o to, by podwykonawcy realizowali swoje zadania zgodnie z oczekiwaniami organizatorów oraz adekwatnie do budowanej od lat pozycji ICE Kraków na ogólnokrajowym i europejskim rynku przemysłu spotkań.

Decyzja ta jest także motywowana względami administracyjno-logistycznymi – obiekt posiada zaplecze cateringowe, które jest dostosowane do przyjęcia jednego caterera. Wprowadzanie do obiektu kilku podmiotów jest możliwe, co pokazują dotychczasowe realizacje. Wszelkie zmiany wymagają jednak dodatkowych nakładów finansowych, zarówno ze strony potencjalnych dostawców usług cateringowych, jak i operatora. Celem postępowania jest więc optymalizacja sposobu świadczenia usług cateringowych, co w konsekwencji poprawia wydajność pracy, a także efektywniejsze zarządzanie kalendarzem najmów (krótszy czas montaży i demontaży imprez). Dostosowywanie przestrzeni do różnych catererów wiązałoby się także z koniecznością doposażenia zaplecza ICE Kraków, którego operator nie planuje pokrywać ze środków własnych.

W celu doskonalenia sposobu zarządzania przestrzeniami, a także obserwując trendy na rynku przemysłu spotkań, KBF podjęło decyzję o przygotowaniu postępowania na zasadach wyłączności.”

Dodatkowo, odnosząc się do treści artykułu, Krakowskie Biuro Festiwalowe informuje:

  • W maju operator ICE Kraków uruchomił postępowanie na wyłonienie caterara, ponieważ dotychczasowemu dostawy usług w tym zakresie, który był rekomendowany, kończy się umowa. Działając w interesie przyszłych najemców, KBF rozpoczęło procedury odpowiednio wcześniej.
  • KBF nie nadużywa swojej siły jako operator, jak zasugerowano w tekście, lecz efektywnie zarządza obiektem. Postępowanie mające na celu wyłonienie caterera na wyłączność zostało przygotowane w odniesieniu do doświadczenia własnego, a także na podstawie obserwacji trendów i polityk, które są wdrażane w innych obiektach. Analizując kalendarz najmów na lata 2019 i 2020 oraz rezerwacje na lata 2021 i 2022, KBF nie spodziewa się odpływu klientów ze względu na zmianę caterera.
  • Decyzja o przygotowaniu postępowania nie jest związana z „wygodą”, jak napisano w artykule, lecz wiąże się z rozsądnym i efektywnym zarządzaniem przestrzeniami i budżetem. W przypadku konieczności doposażenia kuchni dla kilku lub kilkunastu catererów, wiązałoby się to z koniecznością wydatkowania środków publicznych i byłoby niezwykle trudne ze względu na fakt, że każda firma posiada inne wymagania. W realizacji kongresów, konferencji, wydarzeń biznesowych i innych eventów, kluczowe jest zaplanowanie logistyki montaży i demontaży.

 

Michał Zalewski

rzecznik prasowy Krakowskiego Biura Festiwalowego, operatora Centrum Kongresowego ICE Kraków

Tagi: media, ICE

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Katarzyna Pustułka
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA