Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Sprostowanie do artykułu Gazety Wyborczej „Pechowe szkolne rewiry”

20 marca 2018 r. w Gazecie Wyborczej Kraków ukazała się artykuł Olgi Szpunar pt. „Pechowe szkolne rewiry”. Pojawiło się w nim wiele nieścisłych i nieprawdziwych informacji wymagających sprostowania.

Po pierwsze, nie jest prawdą, że radni nie przegłosowali zaproponowanych zmianw obw odach szkół. Zostały one przyjęte w u chwale Nr ZCI/2388/17 Rady Miasta Krakowaz 20 grudnia 2017 r. w sprawie projektu zmiany Uchwały nr LXVIII/1677/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia31 sierpnia 2019 r. Projekt przedstawiony Radzie Miasta nie budził kontrowersji, nie wniesiono do niego żadnych poprawek.

Na trwającym do 28 marca etapie rekrutacji dyrektorzy szkół mają obowiązek przyjąć wszystkie podania, a nie jak sugeruje autorka, jedynie od dzieci zamieszkałych w rejonie.

Nieprawdą jest, że ze strony Urzędu Miasta Krakowa kierowane są do dyrektorów szkół oczekiwania działań niezgodnych z prawem.

Elektroniczny system rekrutacji jest jedynie narzędziem pomocniczym, nie zaś dokumentem czy aktem prawnym. W przypadku tak zaawansowanych prac nad zmianą rejonów szkół nieodpowiedzialne byłoby niewprowadzenie w nim planowanych zmian.

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji zapisy do szkół będą się odbywać od 27 kwietnia do 15 maja, a 16 maja zostaną ogłoszone listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkół. Drugie czytanie Uchwały w sprawie rejonów zaplanowane jest na 28 marca, zatem wbrew tezom red. Olgi Szpunar nie zachodzi kolizja czasowa pomiędzy pracami nad uchwałą, a terminem rekrutacji.

pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat