Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Stanowisko Wydziału Edukacji w sprawie niedzielnego zgromadzenia

W związku z informacją medialną w sprawie zgromadzenia, podczas którego zapalono znicze dla 14-letniego Kacpra, ucznia z Łodzi, który odebrał sobie życie z powodu, jak twierdzi jego matka, prześladowania za odmienną orientację seksualną, oraz w związku z apelem uczestników tego zgromadzenia o wyrażanie sprzeciwu wobec nienawiści i przemocy w szkołach i wprowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej, informuję:

W systemie oświaty odpowiedzialność za realizację zadań związanych z funkcjonowaniem szkoły jest precyzyjnie określona. Podstawa programowa jest regulowana rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, nadzór nad jej realizacją sprawuje organ nadzoru pedagogicznego – Kuratorium Oświaty. Ponadto w każdej szkole realizowany jest program wychowawczo-profilaktyczny, który uchwala rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. Oprócz realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i profilaktycznych nauczyciele mają obowiązek podejmowania działań opiekuńczych odpowiednio do istniejących potrzeb.

Mimo że jednostka samorządu terytorialnego jako organ prowadzący nie ma wpływu na treści programowe, które są realizowane w szkołach, Kraków od lat stara się podejmować i inspirować różnorodne działania mające na celu podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w szkołach.  

Jednym z przykładów był zorganizowany i sfinansowany przez Gminę Miejską Kraków z inicjatywy Prezydenta Miasta Krakowa pilotaż pn. Tamujemy Przemoc. Kompleksowy program mający na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w krakowskich szkołach był realizowany przez Krakowski Ośrodek Terapii we współpracy z Fundacją „Falochron” i objął 50 szkół podstawowych i ponad 1000 uczniów. Owocem podsumowania wysiłków i działań w ramach tego pilotażu jest krakowska publikacja „Za-Tamowana przemoc”.

Obecnie zadania dotyczące budowania bezpieczeństwa i przeciwdziałania przemocy realizowane są przez centrum TAMA – Krakowskie Centrum Budowania Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Przemocy Szkolnej w ramach działania Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Krakowski Ośrodek Terapii”.

Anna Korfel-Jasińska
Dyrektor Wydziału Edukacji UMK

pokaż metkę
Autor: ANNA KORFEL-JASIŃSKA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat