Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Wywiad z Elżbietą Koterbą, Zastępcą Prezydenta Krakowa dla Pulsu Biznesu

Wywiad  Zastępcy Prezydenta Krakowa ds. Rozwoju Miasta - Elżbiety  Koterby dla „Pulsu Biznesu”

Jakiego rodzaju centra outsourcingowe występują w Państwa mieście?

W Krakowie w branży outsourcingu i centrów usług wspólnych działa około 50 firm. Są to miedzy innymi tak znane marki światowe jak Capgemini, Shell, Philip Morris, Hitachi, UBS i Electrolux, Capita Group czy Heineken i CISCO które ostatnio podjęły decyzje o lokalizacji swoich centrów w Krakowie. Oferują one przede wszystkim obsługę procesów biznesowych, czyli księgowość i rachunkowość, HR, business analytics. Kraków jest także ważnym ośrodkiem związanym z branżą technologiczną, czyli lokowane są tu centra IT oraz R&D. Można tu wymienić takich potentatów jak: Motorola, IBM, Delphi, Elettric 80, Google czy Mitsubishi.

 

Jakiego typu usługi świadczą?

Kraków jest postrzegany jako stolica usług IT i finance & accouting. Jednakże w rzeczywistości typ usług świadczonych przez firmy outsourcingowe zlokalizowane w Krakowie jest prostą ekstrapolacją kwalifikacji i kompetencji dostępnych na naszym rynku pracy. Jako, że Kraków jest siedzibą 23 wyższych uczelni, każde z centrów ma praktycznie pełną swobodę w wyborze charakteru swojej oferty. Naszym niepodważalnym atutem w walce o nowych inwestorów są zasoby intelektualne. Co roku mury uczelni opuszcza ok. 50 tys. absolwentów. Ci młodzi, utalentowani, świetnie wykształcenie ludzi to jeden z największych kapitałów miasta i jednocześnie jeden z najsilniejszych magnesów dla firm działających w sektorze nowoczesnych technologii. Intencją władz Miasta jest budowanie, w oparciu o kapitał ludzki i naukowy Krakowa, warunków, które umożliwią osadzanie się w Krakowie centrów świadczących zaawansowane usługi dla biznesu, co jest zgodne z światowymi trendami rozwoju sektora.

 

Czy w dziedzinie outsourcingu zauważają Państwo rozwój? Czy miasto wspiera tę branżę?

O rozwoju danego sektora świadczy m.in. systematyczny wzrost zatrudnienia, którego krakowskiemu outsourcingowi odmówić nie można. Obecnie centra zatrudniają ok. 19 000 osób -dla porównania w 2008 roku zatrudniały ok. 12 000. Z tego już bezpośrednio wynika, że Kraków wraz ze swoim zapleczem akademickim i naukowym jest miejscem niezwykle atrakcyjnym dla inwestorów z branży outsourcingowej. Fakt ten potwierdzają międzynarodowe rankingi i raporty (Global Services&Tholons oraz UNCTAD).

Jako Miasto nie możemy, a nawet nie chcemy wspierać jedynie wybranych pojedynczych branż. Rynek to system naczyń połączonych i w ten właśnie sposób staramy się kształtować zrównoważony rozwój gospodarczy Krakowa.  Niemniej jednak biorąc pod uwagę znaczenie tego sektora dla rozwoju Miasta, wdrożony został projekt pod nazwą „bilans kompetencji” dla branż BPO i IT. Będzie to znakomity początek wypracowania prostej i czytelnej ścieżki pomiędzy firmami a dostarczającymi im pracowników uczelniami wyższymi a to jest najlepsza gwarancją rozwoju branży w Krakowie.

 

Jak widzą Państwo przyszłość rozwoju sektora usług outsourcingowych w Państwa mieście / w Polsce?

Pomimo kryzysu, istniejące w Krakowie firmy rozszerzają swoją działalność, a kolejne centra outsourcingowe lokalizują swoje siedziby pod Wawelem. Patrząc jednak perspektywicznie, działania miasta nakierowane są na wsparcie w szczególny sposób branż innowacyjnych, czyli IT oraz R&D. Kraków aktywnie współpracuje z krakowskimi uczelniami wyższymi, będąc niejako pośrednikiem pomiędzy inwestorami a środowiskiem akademickim i naukowym. Krakowska Rada Konsultacyjna, Porozumienia z Uczelniami czy wspomniany już projekt Bilansu Kompetencji to przykłady otwarcia Krakowa m.in. na inicjatywy związane z przepływem wiedzy i transferem technologii, tak istotnych przecież dla wspomnianych wcześniej branż IT i R&D.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2011-12-15
Data aktualizacji: 2011-12-15
Powrót

Zobacz także

Znajdź