II Spotkanie Krakowskiego Forum Nauka-Biznes-Mieszkańcy-Samorząd

16 listopada 2012 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Krakowskiego Forum.
W Forum uczestniczyli przedstawiciele nauki, biznesu, mieszkańców i samorządu. Tym razem omawiano rozwój przestrzenny miasta w kontekście zmian, które niesie ze sobą opracowywane właśnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Krakowa.

II Spotkanie Krakowskiego Forum Nauka-Biznes-Mieszkańcy-Samorząd
Fot. Magiczny Kraków

Uczestnicy wydarzenia mieli okazję wysłuchać prezentacji Pani Elżbiety Koterby, Z-cy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Miasta, dotyczącej planowanych rozwiązań urbanistycznych w obrębie Krakowa oraz ich wpływu na sytuację ekonomiczną miasta. Po wystąpieniu goście zaproszeni zostali do dyskusji o przedstawionych pomysłach odnośnie rozwoju przestrzennego miasta.

 
Zaproszenie

Invitation

 

Relacja wideo z II spotkania Krakowskiego Forum Nauka-Biznes-Mieszkańcy-Samorząd

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: DAGMARA BOBROWSKA-DZIDUSZKO
Podmiot publikujący: Wydział Rozwoju Miasta
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA