Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Współpraca MOPS z krakowskimi uczelniami

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie rozpoczyna kolejny rok współpracy z uczelniami krakowskimi. W ramach dotychczasowej współpracy, MOPS przyjmował na studenckie praktyki zawodowe studentów, którzy poznawali krakowski system pomocy społecznej oraz przygotowywali i realizowali autorskie projekty socjalne.

W ramach tych projektów organizowane były na przykład imprezy kulturalne czy turystyczne dla mieszkańców domów pomocy społecznej, uczestników ośrodków wsparcia i dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Przygotowano wystawy prac osób niepełnosprawnych i seniorów. W ostatnich trzech latach studenci różnych uczelni krakowskich odbyli ponad 12 500 godzin praktyk.

Współpraca z uczelniami jest korzystna nie tylko dla studentów, ale i dla MOPS. Uczelnia odwdzięcza się za zorganizowanie opieki nad swoimi studentami, przekazując pomoc rzeczową dla placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których studenci uczą się swojej przyszłej pracy. Pracownicy uczelni prowadzą też szkolenia dla pracowników pomocy społecznej, organizowane są seminaria i konferencje.

W ciągu ostatnich trzech lat ponad 120 studentów składało do MOPS wnioski o możliwość przeprowadzenia badań. Nie wszystkie pomysły uzyskują akceptację, bowiem samo ich prowadzenie stanowi ingerencję w życie podopiecznych czy pracowników. Z kandydatami na badaczy prowadzone są rozmowy, często związane z doprecyzowaniem obszaru badawczego ważnego z punktu widzenia nie tylko studenta ale i Ośrodka.

Wraz z  przekazanymi pracami magisterskimi i licencjackimi MOPS otrzymuje informacje i wnioski dotyczące potrzeb i postaw podopiecznych, ocenę  i referencje  dotyczące współpracy z podmiotami niepublicznymi w zakresie rozwiązywania problemów społecznych itd. Także pracownicy MOPS podnosząc swoje kwalifikacje, w trakcie studiów korzystają z możliwości  badawczego, systematycznego poznania problemów społecznych, oczekiwań podopiecznych i sposobów ich rozwiązywania. Kwestiami merytorycznymi związanymi z badaniami realizowanymi przez studentów zajmuje się pracownik MOPS, dr hab. Arkadiusz Żukiewicz, który posiada wyjątkowe kwalifikacje, ponieważ jest również pracownikiem naukowym. Tak owocna współpraca możliwa jest dzięki kompetencjom i zaangażowaniu pracowników MOPS i pozostałych placówek pomocy społecznej w Krakowie.

Efektem współpracy z jedną z krakowskich wyższych uczelni, jest możliwość podjęcia studiów przez wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej. W tym roku MOPS zawarł porozumienie z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego o kontynuacji współpracy w zakresie możliwości odbywania praktyk przez studentów tej uczelni, w zamian uzyskując możliwość udzielenia znaczącej pomocy zdolnym, pracowitym i ambitnym wychowankom placówek opiekuńczo - wychowawczych. Uczelnia zadeklarowała coroczne fundowanie indeksu dla wskazanego wychowanka. Przyszły student zostanie wyłoniony w drodze konkursu adresowanego do wszystkich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

MOPS liczy, że możliwości współpracy, jakie stwarza w tym zakresie, zachęcą inne uczelnie uwzględniające w programie studiów praktyki studenckie do zaangażowania się w podobne projekty. (JD).

pokaż metkę
Osoba publikująca: OLGA SOLARZ
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2011-10-17
Data aktualizacji: 2011-10-17
Powrót

Zobacz także

Znajdź