Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Mieszkańcy pytali o cmentarz w Podgórkach

We wtorek, 14 grudnia w siedzibie Rady Dzielnicy VIII Dębniki odbył się ostatni przed świętami Bożego Narodzenia dyżur konsultacyjny w sprawie budowy nowego cmentarza miejskiego wraz z obiektem ceremonialnym i spopielarnią. Obiekt ma powstać w Podgórkach Tynieckich.

Mieszkańcom zaprezentowana została koncepcja cmentarza, wraz z zagospodarowaniem istniejącej zieleni, rozmieszczeniem kwater, kolumbariów i punktów widokowych.

Koncepcja przewiduje dwa wejścia główne: jedno od strony południowej, w miejscu, gdzie znajdować się będzie plac wejściowy, przystanek autobusowy, parking i zabudowania cmentarza. Drugie wejście zaplanowano od strony ściany wschodniej, gdzie - po ewentualnej rozbudowie cmentarza - znajdować się będzie drugi przystanek. Przewidziano również wyjścia w kierunku otaczających cmentarz szlaków pieszo-rowerowych przebiegających przez park krajobrazowy.

Mieszkańcy i właściciele terenów położonych w dalszej części ulicy Wielogórskiej pytali o plany przebudowy lub utwardzenia jezdni. Pytali również o rozbudowę infrastruktury komunalnej w tej części miasta. Urzędnicy informowali, że inwestycja zakłada budowę drogi i infrastruktury tylko do terenu cmentarza.

Z kolei mieszkańcy bliżej położonego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Podgórki Tynieckie zwracali uwagę na to, że planowany cmentarz zabierze część trasy pieszej, którą mieszkańcy chodzą na spacery w kierunku parku krajobrazowego.

Przedstawiciele Urzędu Miasta zachęcali do kierowania postulatów na piśmie, tak aby mogły być one rozpatrzone po ich zebraniu w raporcie z konsultacji, który opracowany będzie przez niezależnego eksperta.

Na dyżurze pojawili się również przedstawiciele branży pogrzebowej. Interesowali się warunkami, na jakich Miasto zamierza podpisać umowę z koncesjonariuszem oraz przyszłą współpracą z nowym cmentarzem. Zasady umowy koncesji, którą Miasto chce zawrzeć z prywatnym podmiotem przewidują, że  w zamian za pokrycie kosztów wybudowania obiektu, gmina daje prawo do pobierania korzyści  przez cały okres trwania umowy.  Przedstawiciele Miasta informowali, że dokładne zasady zarządzania cmentarzem oraz ewentualne ustalenia dotyczące cen na nowym cmentarzu znane będą po zakończeniu negocjacji. Jednak biorąc pod uwagę, że będzie to cmentarz komunalny warunki finansowe będą uzgodnione z obowiązującymi na innych cmentarzach komunalnych.

Kolejne dyżury konsultacyjne oraz ewentualne dodatkowe spotkania wnioskowane przez mieszkańców Krakowa będą miały miejsce w przyszłym roku. Pierwszy noworoczny dyżur konsultacyjny już we wtorek, 4 stycznia.

Przypomnijmy, że cmentarz w Podgórkach Tynieckich to jedna z dwóch przewidzianych w planach zagospodarowania przestrzennego miasta nowych nekropolii komunalnych, które wyposażone w nowoczesne spopielarnie, mają zaspokoić potrzeby mieszkańców na najbliższe kilkadziesiąt lat. Druga lokalizacja to Ruszcza, przy wschodniej granicy Krakowa.  Cmentarze te będą dostosowane do różnych występujących w Polsce tradycji pochówku, takich jak groby ziemne, groby murowane, katakumby, kolumbaria.

Konsultacje społeczne w sprawie nowego cmentarza w Podgórkach Tynieckich potrwają do końca lutego 2011 roku. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.dialogspoleczny.krakow.pl. (M).

pokaż metkę
Osoba publikująca: MARCIN FABER
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat