Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Nie bądźmy obojętni na los bezdomnych w zimie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przypomina, że osoby bezdomne, przebywające w Krakowie w zimie mogą otrzymać pomoc, zgłaszając się do Działu Pomocy Bezdomnym, os. Teatralne 24, tel. 12 425-78-09 e-mail: db@mops.krakow.pl. Mieszkańcy Krakowa mogą informować o miejscach pobytu osób bezdomnych i konieczności udzielenia im pomocy w Dziale Pomocy Bezdomnym oraz w punkcie konsultacyjnym, w którym pomocy osobom bezdomnym udzielają streetworkerzy MOPS - ul. Felicjanek 15/1, tel. 12 429 30 41.

W roku 2009 z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie skorzystało 1509 osób bezdomnych. MOPS szacuje, że na terenie Krakowa przebywa rocznie około 2100 osób bezdomnych. Osoby bezdomne, które związane są z Krakowem, otrzymują wsparcie przez cały rok w postaci schronienia, ciepłych posiłków w jadłodajniach, świadczeń pieniężnych, pomocy rzeczowej. Są aktywizowane zawodowo i społecznie, mogą korzystać z pomocy Klubu Integracji Społecznej, uczestniczyć w grupach wsparcia, korzystać z pomocy specjalistów uzależnień. W związku z napływem osób bezdomnych z terenu całej Polski w okresie zimowym, liczba osób bezdomnych przebywających w Krakowie zwiększa się. Według osób bezdomnych, z którymi rozmawiali pracownicy socjalni, rozbudowana sieć wsparcia organizacji pozarządowych i charytatywnych oraz niska stopa bezrobocia w Krakowie zwiększa ich szanse na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych.

MOPS realizuje projekt socjalny „Akcja Zima 2010-2011”, który ma na celu zmotywowanie osób bezdomnych do podejmowania działań prowadzących do rozwiązania problemów życiowych oraz dostarczenie im niezbędnych informacji na temat możliwości uzyskania pomocy na terenie Krakowa. Ważnymi elementami projektu są działania o charakterze prewencyjnym, polegające na monitorowaniu miejsc przebywania osób bezdomnych w miesiącach zimowych. W ten sposób przeciwdziała się negatywnym skutkom przebywania w niskich temperaturach oraz identyfikuje się miejsca potencjalnego zagrożenia pożarem oraz zaczadzenia się osób w nich przebywającym. Adresatami projektu socjalnego „Akcja Zima 2010/2011” są osoby bezdomne przebywające na terenach kolejowych, na klatkach schodowych, piwnicach, strychach oraz w pomieszczeniach niemieszkalnych tj. w pustostanach, altanach działkowych, kanałach ciepłowniczych. Projekt jest realizowany przez MOPS we współpracy z Komendą Miejską Policji, Strażą Ochrony Kolei oraz Komendą Straży Miejskiej. W godzinach wieczornych i nocnych patrolowane są tereny, na których przebywają osób bezdomne. Osoby bezdomne są informowane o formach pomocy oraz zasadach jej udzielania oraz zachęcane do skorzystania ze schronienia w placówkach. W sytuacji nie cierpiącej zwłoki zapewnia się osobie bezdomnej miejsce noclegowe, a w uzasadnionych sytuacjach wzywa pogotowie ratunkowe. Osoby bezdomne będą również informowane o zagrożeniach związanych z niewłaściwym sposobem ogrzewania pomieszczeń w sezonie zimowym oraz o zagrożeniach wynikających z nadużywania alkoholu.

W celu płynnej wymiany informacji oraz dobrego dostępu do nich wszystkich służb biorących udział w projekcie, wykonana zostanie mapa z zaznaczonymi miejscami pobytu osób bezdomnych oraz siecią organizacji i instytucji prowadzących działania pomocowe adresowane do osób bezdomnych. Posiadanie tych samych informacji o miejscach pobytu osób bezdomnych przez pracowników socjalnych oraz funkcjonariuszy służb mundurowych przyczyni się do zwiększenia intensywności monitorowania tych miejsc, czego skutkiem będzie zminimalizowanie wśród osób bezdomnych zagrożenia nieszczęśliwymi wypadkami, spowodowanymi oddziaływaniem niskich temperatur lub przypadków pożarów.

W Krakowie funkcjonują schroniska dla bezdomnych kobiet – zapewniają 200 miejsc i mężczyzn – ok. 430 miejsc. Osoby bezdomne mogą również uzyskać schronienie i pomoc specjalistyczną w placówkach dla osób doświadczających przemocy oaz dla osób uzależnionych. Pomoc medyczną osoby bezdomne mogą uzyskać w Przychodni przy ul. Olszańskiej 5. W 11 punktach wydawana jest pomoc rzeczowa, odzież, obuwie zimowe. 10 jadłodajni wydaje ciepłe posiłki, również w 10 punktach można otrzymać suchy prowiant. Osoby bezdomne przebywające w schroniskach mogą w nich korzystać z łaźni, a osoby spoza placówek mogą korzystać z łaźni przy ul. Kościuszki 23. Wszystkie adresy miejsc, w których można uzyskać pomoc, znajdują się w przygotowanej dla osób bezdomnych ulotce, która rozdawana jest wszystkim osobom bezdomnym.

pokaż metkę
Osoba publikująca: PAWEŁ KRAWCZYK
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2010-12-03
Data aktualizacji: 2010-12-03
Powrót

Zobacz także

Znajdź