Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Od kwietnia w Krakowie realizowany jest Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, w ramach którego osoby doświadczające przemocy mają możliwość uzyskania szybkiej i wszechstronnej pomocy. Od kwietnia, w którym Program zaczął funkcjonować, 340 rodzin zostało objętych Programem. Liczba osób w tych rodzinach wynosi 1043.

Pracownicy socjalni 374 razy interweniowali w rodzinach dotkniętych przemocą, udzielili 1560 porad. Osoby dotknięte przemocą mogą korzystać z porad prawnych (udzielono ich 915) oraz wsparcia psychologicznego - psychologowie udzielili 880 porad. W Filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej działają grupy wsparcia dla ofiar przemocy (obecnie 44 osoby uczestniczą w spotkaniach grup). W ramach Programu prowadzony jest również program korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy. W tej chwili w zajęciach bierze udział 6 sprawców, którzy dla dobra rodziny gotowi są pracować nad zmianą swojego zachowania.

W ramach Programu zakładane są Niebieskie Karty oraz zawierane kontrakty socjalne.

W ramach programu powstają robocze zespoły interdyscyplinarne, w skład których wchodzą specjaliści – pracownicy socjalni, policjanci, pedagodzy i inne osoby, które mogą pomóc osobie doświadczającej przemocy. dzięki zespołom, udzielana pomoc jest spójna i wszechstronna. obecnie pracuje 19 takich zespołów.

Od kwietnia bieżącego roku budowane są również lokalne koalicje, w których uczestniczą przedstawiciele wszystkich, działających w określonym rejonie instytucji, które mogą wspierać osoby doświadczone przemocą.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza wszystkie osoby dotknięte problemem przemocy; adresy Filii MOPS, gdzie udzielana jest pomoc psychologiczna, prawna, i gdzie można uczestniczyć w spotkaniach grup wsparcia znaleźć można na stronie internetowej www.mops.krakow.pl, w zakładce: gdzie jesteśmy.

pokaż metkę
Osoba publikująca: WIESŁAW SZCZUREK
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2010-11-18
Data aktualizacji: 2010-11-18
Powrót

Zobacz także

Znajdź