Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Co dalej z odpadami?

Segregacja „u źródła”, budowa centrów recyklingu, uruchomienie spalarni śmieci to główne wnioski z dyskusji na temat przyszłości gospodarki odpadami w Krakowie, jaka odbyła się w poniedziałek 8 listopada w Magistracie. Panel zorganizowany był przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w ramach projektu "Czysty Kraków - Lepsze Życie - podnoszenie świadomości oraz wiedzy mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami", współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Gospodarzami spotkania byli dr inż. Zbigniew Grabowski z Politechniki Krakowskiej oraz dr inż. Stanisław Garlicki z Kancelarii Prawnej - Warszawa, były pracownik Ministerstwa Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Urzędu Miasta Krakowa.

W pierwszej części spotkania dr inż. Zbigniew Grabowski zaprezentował system gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie w aspekcie przepisów unijnych. Wskazał na konieczność ograniczania ilości wytwarzanych śmieci, wymóg segregowania odpadów i odzyskiwania z nich tych o właściwościach użytkowych. „Równie ważne jest zmniejszanie ilości odpadów biodegradowalnych, które trafiają na składowiska śmieci” – mówił dr Grabowski. Dodał, że aby krakowski system gospodarki odpadami był kompletny, konieczne jest uruchomienie ekospalarni, która rozwiąże problem śmieci nie nadających się do powtórnego przetworzenia. „Problem ten jest o tyle ważny, iż przy dotychczasowym sposobie składowania śmieci możliwości wysypiska odpadów na Baryczy wyczerpią się około 2016-2017 roku” – zaznaczył ekspert z Politechniki Krakowskiej.  Wskazał jednocześnie, że istnieje pilna potrzeba budowy zbiorczych punktów gromadzenia odpadów, tzw. centrów recyklingu. „Dziś poważnym problemem są odpady elektryczne i elektroniczne oraz inne nietypowe, które nie powinny trafiać do dzwonów, ani zwykłych koszy na śmieci” - mówił.

Dr Zbigniew Grabowski zachęcał też do edukacji mieszkańców odnośnie segregacji odpadów „u źródła”. „O ile wiele osób deklaruje chęć segregowania odpadów, to z praktyczną selekcją jest już gorzej. Problemem jest też właściwa selekcja odpadów, bowiem niestety często zdarza się, że do poszczególnych dzwonów trafiają rzeczy, które tam znaleźć się nie powinny, takie jak np.: fajans, styropian czy artykuły elektroniczne” – mówił Zbigniew Grabowski.

Z kolei dr inż. Stanisław Garlicki przedstawił w swoim wystąpieniu doświadczenia innych krajów europejskich, takich jak Austria, Francja i Niemcy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Wskazał też, że wprowadzenie kilka lat temu w Polsce płatnych toreb foliowych na zakupy znacznie zredukowało ich ilość w odpadach komunalnych.

W debacie wziął też udział prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu Jerzy Ziaja. Zaprezentował niemieckie doświadczenia z technologią odzysku i utylizacji zmieszanych odpadów komunalnych. Pozwala ona na odzyskanie szkła, metali żelaznych i nieżelaznych oraz odpadów mineralnych, które mogą być użyte np. do rekultywacji terenu. „Pozostała masa odpadowa poddawana jest biologicznemu suszeniu, w wyniku którego powstaje woda i stabilat, który może być wykorzystywany jako paliwo alternatywne” – wyjaśniał prezes Ziaja. Pozostali uczestnicy panelu wskazali jednak, że przy szeregu zalet, jakie ma ta technologia (brak składowisk odpadów, odzysk surowców wtórnych oraz redukcja żużli i popiołów), system stosowany w niektórych landach niemieckich ma też swoje wady. Najpoważniejszą jest konieczność spalania stabilatu w specjalnych piecach, które muszą spełniać takie same normy jak spalarnie odpadów.

Druga część panelu przeznaczona była na dyskusję na temat przyszłości gospodarki odpadami w Krakowie. Wzięli w niej udział właściciele firm zajmujących się wywozem śmieci na terenie naszego miasta. Zaproponowali oni, by możliwa była budowa także prywatnych, nie należących do gminy, zbiorczych punktów gromadzenia odpadów. Wskazywano też na konieczność budowy 4-5 sortowni śmieci, co pozwoliłoby na racjonalne wykorzystanie odpadów zmieszanych.

W poniedziałek, 15 listopada ma zostać zorganizowany kolejny panel dyskusyjny w ramach projektu "Czysty Kraków - Lepsze Życie - podnoszenie świadomości oraz wiedzy mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami". Tym razem dyskusja poświęcona będzie edukacji ekologicznej. (M).

pokaż metkę
Osoba publikująca: OLGA SOLARZ
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2010-11-10
Data aktualizacji: 2010-11-10
Powrót

Zobacz także

Znajdź