Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Kraków na tle innych miast – dane za drugi kwartał

Spada bezrobocie i rośnie liczba turystów. Poznaliśmy właśnie statystyki rozwoju Krakowa za drugi kwartał tego roku.

W raporcie opracowanym przez Urząd Miasta Krakowa badane są dane statystyczne z Warszawy, Wrocławia, Poznania, Łodzi oraz Trójmiasta, a więc aglomeracji o podobnym potencjale, konkurujących ze sobą między innymi pod względem przyciągania inwestycji. Nowością tego zestawienia jest wprowadzenie dwóch stolic województw sąsiadujących z Małopolską – Katowic i Rzeszowa.

Dane odnoszą do drugiego  kwartału 2010 roku. Jedynie w przypadku demografii, prezentowane są wyniki za pierwszy kwartał.

W I kwartale 2010 roku nie zanotowano znaczących zmian w rankingu liczby ludności analizowanych miast. Kraków niezmiennie zajmuje drugie miejsce po Warszawie. Katowice i Rzeszów, które zostały dodane do zestawienia, zajęły dwa ostatnie miejsca, w związku z tym nie zmieniły się pozycje pozostałych miast.

Pod względem wartości współczynnika przyrostu naturalnego, czyli różnicy między urodzeniami a zgonami, w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców, pierwsze miejsce przypadło Rzeszowowi, którego współczynnik przyrostu naturalnego wyniósł 2,2‰. W Krakowie współczynnik ten wyniósł 1,2‰ tj. o 1 punkt promilowy więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Nasze miasto w tej kategorii zajęło drugą pozycję. Minusowe wartości zanotowano w trzech miastach: we Wrocławiu, Katowicach i Łodzi.

Pozytywne trendy zanotowano na rynku pracy. W II kwartale 2010 roku w prawie wszystkich omawianych miastach odnotowano spadek stopy bezrobocia w porównaniu z poprzednim kwartałem. Tylko w stolicy stopa bezrobocia wzrosła o 0,1 punktu procentowego osiągając 3,5 proc. Spowodowało to spadek Warszawy na 2. miejsce w rankingu po Poznaniu, ex aequo z Katowicami. Kraków ze stopą bezrobocia równą 4,6 proc. zajął 4. pozycję. Z danych wynika, że w naszym mieście nastąpił spadek poziomu bezrobocia o 0,3 punktu procentowego.

Gorzej sytuacja Krakowa wygląda w kategorii zarobków. Choć przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 0,7 proc., nadal - z wynagrodzeniem 3 390,83 zł - plasujemy się na 5. pozycji. Ostatnie miejsce po raz kolejny przypadło Łodzi, w której przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 3 083,81 zł. W tej kategorii nie uwzględniono Trójmiasta, ponieważ dane o wynagrodzeniu są tam podawane tylko raz na rok.

W drugim kwartale 2010 roku, we wszystkich analizowanych miastach, odnotowano wzrost liczby podmiotów gospodarki narodowej. Kraków po raz kolejny zajął 2. miejsce w tym rankingu. W naszym mieście zarejestrowanych było 113 440 podmiotów, ich liczba wzrosła więc o 1,5 proc. porównaniu z poprzednim kwartałem. Był to największy procentowy wzrost liczby podmiotów wśród analizowanych ośrodków. Pod względem liczby firm zarejestrowanych w rejestrze REGON na 1 000 mieszkańców, nasze miasto znalazło się na 4. miejscu za Warszawą, Poznaniem i Wrocławiem.

W pierwszym półroczu 2010 roku pod względem liczby spółek z kapitałem zagranicznym wzrost zanotowano prawie we wszystkich miastach biorących udział w rankingu. Tylko we Wrocławiu i Łodzi miały miejsce spadki, odpowiednio o 4,0 proc. i 0,2 proc.  Kraków zajął 5. miejsce z 2 604 spółkami tj. o 1,0% liczbą większą niż w pierwszym kwartale 2010 roku.

Kraków utrzymał wysoką pozycję w kategorii liczby mieszkań oddawanych do użytku. W tej dziedzinie ustępujemy jedynie Warszawie (5 631 oddanych mieszkań o 44 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). W Krakowie oddano 2 558 mieszkań. Był to spadek o 58,2 proc. w stosunku do drugiego kwartału 2009 roku. Liczba oddanych mieszkań zmniejszyła się również w innych polskich aglomeracjach.

Zestawienie potwierdza wysoką pozycję Krakowa w kategorii „Turystyka”. Drugi kwartał 2010 roku przyniósł wzrost liczby turystów odwiedzających Kraków. Liczba osób korzystających z noclegów wzrosła w Krakowie o 10,5 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Dało to naszemu miastu drugą, po Warszawie pozycję. Warto jednak pamiętać, że Warszawę jako stolicę odwiedza inny segment podróżnych.

Natomiast po raz kolejny Kraków utrzymał się na pozycji lidera w rankingu liczby noclegów dla gości z zagranicy. Turystom zagranicznym udzielono 515 791 noclegów (o 9,3 proc. więcej niż w II kwartale 2009 roku). Kolejne w rankingu były Warszawa i Trójmiasto. (M).

pokaż metkę
Osoba publikująca: OLGA SOLARZ - Redakcja MPI
Podmiot publikujący: Kancelaria Prezydenta
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat