Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Program Budowy Dróg Krajowych: konsultacje społeczne

Rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015. Prowadzi je Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęła tzw. strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 - 2015. Jednym z elementów składowych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, czyli dokumentu, w którym stosownie do stanu współczesnej wiedzy i odpowiednich metod oceny dokonane zostanie rozpoznanie stanu środowiska na obszarze objętym Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015. Dokument określi też wpływ przedsięwzięcia na rozpoznane elementy środowiska, a jednocześnie przedstawi rozwiązania, które mają na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań wspomnianego Programu.

Mając na uwadze duże, społeczne zainteresowanie prognozą oddziaływania niniejszego programu na środowisko oraz wymagania prawne GDDKiA rozpoczyna Konsultacje społeczne w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015.

Konsultacje zostaną przeprowadzone dwuetapowo. W pierwszym etapie można zapoznać się z dokumentami dotyczącymi Programu. Są one dostępne elektronicznie na stronie internetowej GDDKiA pod adresem www.gddkia.gov.pl oraz w wersji drukowanej we wszystkich oddziałach Dyrekcji. Każdy, w oparciu o specjalny formularz zgłoszeniowy, będzie mógł przesłać swoje uwagi. Propozycje można składać również pisemnie w Centrali GDDKiA oraz we wszystkich oddziałach.

W drugim etapie, w wybranych ośrodkach miejskich w kraju odbędą się jednodniowe spotkania w trakcie, których społeczeństwo będzie mogło zapoznać się z opracowaną dokumentacją dotycząca prognozy oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 - 2015, a także zgłaszać uwagi lub pytania.

W Krakowie takie spotkanie odbędzie się 14 września, o godz. 16.30, w siedzibie oddziału GDDKiA, ul. Mogilska 24, sala konferencyjna, I piętro. Od godz. 9 istnieje możliwość zadawania pytań autorom prognozy oddziaływania na środowisko. Spotkanie w Krakowie będzie dotyczyć rozwiązań drogowych zawartych w Programie dla obszaru województw Małopolskiego i Śląskiego.

Więcej informacji: Jacek Wójtowicz, Departament Środowiska, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa, tel. (0-22) 375-88-97, jwojtowicz@gddkia.gov.pl (M).

pokaż metkę
Osoba publikująca: OLGA SOLARZ - Redakcja MPI
Podmiot publikujący: Kancelaria Prezydenta
Data publikacji: 2010-09-10
Data aktualizacji: 2010-09-10
Powrót

Zobacz także

Znajdź