Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Skonsultuj program współpracy Krakowa z NGO’sami

Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych prowadzi z organizacjami pozarządowymi konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2017. Program jest strategicznym dokumentem, określającym m.in. zasady współpracy finansowej i pozafinansowej GMK z III sektorem. Konsultacje potrwają do 18 października.

Fot. Magiczny Kraków

W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi do konsultowanego dokumentu należy składać poprzez formularz konsultacji, który jest dostępny:

  1. na stronie: ngo.krakow.pl/wip/konsultacje (wersja strony internetowej — tryb rekomendowany) lub:
  2. na stronie ogłoszenia (wersja w pliku .doc).

Formularz konsultacji dostępny z poziomu strony internetowej: ngo.krakow.pl/wip/konsultacje zapewniający organizacji udział on-line w prowadzonych konsultacjach należy wypełnić i wysłać do 18 października 2016 r.

Formularz konsultacji pobrany ze strony ogłoszenia należy wypełnić i dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 18 października br. na:

  • adres poczty elektronicznej mowis@um.krakow.pl, lub
  • numer faksu 12 616 78 13, lub
  • adres siedziby Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C10, 31-931 Kraków.

Organizacja decyduje o wyborze formy skutecznego zgłoszenia uwag do konsultowanego dokumentu.

 

pokaż metkę
Autor: DOMINIKA BIESIADA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2016-10-14
Data aktualizacji: 2016-10-14
Powrót

Zobacz także

Znajdź