Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Zaplanuj Kraków. Ostatnie uwagi do studium

Od wtorku można znów zapoznać się z projektem nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa. To bardzo ważny dokument planistyczny, na podstawie którego uchwalane będą plany zagospodarowania. Będzie obowiązywać aż do 2030 roku.

Do tej pory mieszkańcy w tej sprawie zgłosili ponad 8 tysięcy uwag, które dotyczyły najczęściej terenów zielonych i układów komunikacyjnych. Wszystkie były wnikliwie analizowane, i znaczna część – bo ponad 60 procent, pozytywnie rozpatrzona przez planistów.

Teraz z ponownie z projektem studium można się zapoznać do 14 kwietnia:

- Zachęcam wszystkich mieszkańców , żeby udali się na wyłożenie, zobaczyli ten dokument, sprawdzili w jaki sposób poprzednie uwagi zostały uwzględnione. Teraz jest także ostatni moment, żeby ewentualnie złożyć nowe uwagi  - mówi Elżbieta Koterba, z-ca prezydenta Krakowa ds. Rozwoju Miasta.

Dalsza procedura wygląda następująco: dyskusja publiczna odbędzie się 28 marca w Auditorium Maximum UJ (ul. Krupnicza 33, godz. 17, sala Amfiteatralna). Natomiast na składanie uwag mieszkańcy mają czas do 5 maja.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania to jeden z najważniejszych dokumentów planistycznych gminy, mówiący o rozwoju przestrzennym miasta. Jest  podstawą do tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które muszą  być zgodne  z  jego ustaleniami. Studium  obrazuje aktualne dążenia miasta, jak również aktualne zainwestowanie. Obecny dokument  nie spełniał już tych warunków i konieczna była jego aktualizacja. 

Pracom na projektem zmiany studium towarzyszyły konsultacje społeczne. W styczniu 2013 r. z roboczym projektem zapoznały się Rady Dzielnic przekazując sugestie przydatne planistom do dalszych prac. W kwietniu 2013 r. Miejska Komisja Urbanistyczno Architektoniczna  jednomyślnie, pozytywnie zaopiniowała dokument. Krakowianie mogli zapoznać się z projektem dokumentu podczas wyłożenia go do publicznego wglądu: od 18 czerwca do 29 lipca 2013 r.

Projekt, z którym obecnie można się zapoznać, dostępny jest w internecie (www.bip.krakow.pl) a także w urzędzie:

- ul. Wielopole 17a, sala konferencyjna – dedykowane obszarom położonym w Dzielnicach od I do VII;

- Rynek Podgórski 1, sala Obrad im. Maryewskiego – dedykowane obszarom położonym w Dzielnicach od VIII do XIII;

- Osiedle Zgody 2, sala konferencyjna – dedykowane obszarom położonym w Dzielnicach od XIV do XVIII.

W następujące dni:  poniedziałki i środy: godz. 12 - 18; wtorki, czwartki i piątki: godz. 8 - 15.

 

studium

 

 

pokaż metkę
Autor: PAULINA POLAK
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
Data publikacji: 2014-03-05
Data aktualizacji: 2014-03-05
Powrót

Zobacz także

Znajdź