Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Wywiad w Kraków.pl

O planowaniu, społeczeństwie obywatelskim, Nowej Hucie, a także inwestorach i specjalistach z Elżbietą Koterbą, Zastępcą Prezydenta Krakowa ds. Rozwoju Miasta rozmawia Beata Klejbuk-Goździalska. Całą rozmowę będziecie mogli przeczytać w bezpłatnym dwutygodniku miejskim Kraków.pl, który ukaże się już 29 stycznia

- Za nami kolejny rok. Co uznałaby Pani Prezydent za największy sukces minionego roku – w dziedzinach, za które Pani odpowiada?

Elżbieta Koterba: Trudno mówić o jednym spektakularnym wydarzeniu, gdyż w każdym wydziale należącym do pionu, którym zarządzam, w ubiegłym roku wykonaliśmy wiele projektów służących polepszeniu jakości życia mieszkańców w mieście. Wymienię kilka najważniejszych: objęcie planami zagospodarowania przestrzennego ponad 50 proc. powierzchni miasta, rozpoczęcie prac nad aktualizacją „Strategii Rozwoju Krakowa".

Inicjatywą wartą wyróżnienia są też organizowane przez Wydział Architektury i Urbanistyki comiesięczne „Warsztaty dla Inwestora". Każde spotkanie poświęcone jest innej problematyce, np. ostatnie dotyczyło obsługi komunikacyjnej inwestycji oraz warunków nakładanych przez ZIKiT na inwestorów. Jak duże jest zapotrzebowanie na takie warsztaty, potwierdza liczba zgłoszeń na nie.

Koniecznie trzeba też wspomnieć o „obserwatorium miasta" w ramach miejskiego systemu informacji przestrzennej, który powstał w Wydziale Geodezji. Dzięki „bazie danych o mieście", każdy mieszkaniec czy potencjalny inwestor będzie mógł błyskawicznie dowiedzieć się wszystkiego np. o działce, którą zamierza kupić. System wykorzystujący najnowsze technologie znakomicie wpisuje się w koncepcję Smart City.

Koniecznie chcę wspomnieć także o ogromnym rozwoju debaty publicznej w mieście. To wspaniałe, że mieszkańcy chcą mieć wpływ na przestrzeń w której żyją. W zeszłym roku nie tylko uczestniczyli w spotkaniach poświęconych planowaniu przestrzennemu, ale sami podejmowali inicjatywy – choćby związane ze ścieżkami rowerowymi czy walką o czyste powietrze, brali udział w pilotażowym programie rehabilitacji zabudowy blokowej, który objął Azory, Olszę II i Ugorek.

- Kraków staje się miastem aktywnych obywateli...

EK: I jest to niezwykle cenne, bo razem radzimy sobie lepiej, a mieszkańcy są najlepszymi ekspertami.

Mówiąc o ubiegłym roku, nie możemy pominąć prac nad  projektem „Kraków – Nowa Huta Przyszłości", ogromnej szansie na ożywienie wschodniej części Krakowa. Prace idą pełną parą, mamy gotowe studia wykonalności dla poszczególnych projektów dające podstawę do opracowania wniosków o pozyskanie funduszy unijnych.  Gmina w ramach swoich struktur rozwijać będzie infrastrukturę; drogi i uzbrojenie terenu. Powołana przez Radę Miasta Krakowa spółka zajmie się uporządkowaniem sytuacji własnościowej gruntów, wyszukiwaniem inwestorów strategicznych, pozyskiwaniem środków finansowych. Ten projekt staje się więc coraz bardziej realny.

pokaż metkę
Autor: Beata Klejbuk-Goździalska
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
Data publikacji: 2014-01-22
Data aktualizacji: 2014-01-22
Powrót

Zobacz także

Znajdź