Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Więcej informacji w sprawie drzew

Kraków nie czeka na nowelizację ustawy o ochronie przyrody, która ma zwiększyć rolę konsultacji społecznych w sprawie usuwania drzew. Już wkrótce na miejskich stronach internetowych udostępnionych będzie więcej informacji dla mieszkańców dotyczących wycinek roślinności.

Jedną z nowości będzie mapa Krakowa, na której znajdziemy miejsca, gdzie prowadzone będą prace wycinkowe, na podstawie decyzji wydanych przez Miasto. Mapa pokaże także rejony, gdzie będzie nasadzana nowa roślinność. Trzeba bowiem pamiętać, że zdecydowanej większości decyzji administracyjnych dotyczących wycięcia drzew czy krzewów towarzyszy administracyjny nakaz nowych nasadzeń przynajmniej w takiej samej liczbie.
Bardziej dostępny niż obecnie będzie wykaz decyzji administracyjnych związanych z usuwaniem roślinności. Chodzi o to, by mieszkańcy, choć zgodnie z prawem nie są stronami postępowań, wiedzieli, dla jakich działek zostały wydane decyzje, na ile drzew i z jakich powodów.


Magistrat zadba też, by w decyzjach administracyjnych wydawanych na wycięcie drzew zawarte były zapisy obligujące wnioskodawców wycinek do oznaczenia w terenie okazów planowanych do wycięcia.


Poprawiony ma też zostać przepływ informacji na temat wycinek na poziomie rad dzielnic. Wszystkie wnioski w tej sprawie będą przesyłane do dzielnic, a ich przedstawiciele będą zapraszani na wizje w terenie poprzedzające wydawanie decyzji.


Nowości wejdą w życie po Nowym Roku. Już dziś natomiast na stronie internetowej ZIKIT można zapoznać się z wykazem drzew z terenu należącego do Miasta, które uzyskały zgodę na wycięcie. Okazy nie będą na razie usuwane, a mieszkańcy będą mogli wnieść swoje uwagi.
Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2014 do 30 listopada 2014 wydano 2135 decyzji zezwalających na usunięcie 13608 drzew (8916 ze względu na zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, obumarcie i zamieranie, uszkadzanie infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu oraz 4692 z uwagi na kolizję z planowanymi inwestycjami). Jednocześnie zobowiązano do nasadzenia łącznie 13390 drzew. W tym samym okresie wydano 315 decyzji negatywnych, w wyniku czego nie usunięto 991 drzew.


Warto wiedzieć, że decyzja o wycince podejmowana jest na wniosek stron (właściciela lub posiadacza terenu): może to być ZIKIT jeśli chodzi o tereny miejskie, podmioty prawne, osoby prywatne. Decyzja podejmowana jest na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Stan drzewa oceniany jest na podstawie oceny przeprowadzanej w terenie przez pracownika Wydziału Kształtowania Środowiska UMK, posiadającego wyższe wykształcenie kierunkowe Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu ochrony przyrody, dysponującego szeroką wiedzą merytoryczną dotyczącą dendrologii, kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. W przypadku wycinek w pasie drogowym, zgodnie zobowiązującym prawem decyzja na wycinkę poprzedzana jest uzgodnieniem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Takie uzgodnienie nie dotyczy topól i krzewów.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
Data publikacji: 2014-12-10
Data aktualizacji: 2014-12-10
Powrót

Zobacz także

Znajdź