Dzielnice rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Nowelizacja zapisów o parku kulturowym w Nowej Hucie

20 marca Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę w sprawie zmian niektórych zapisów dotyczących Parku Kulturowego Nowa Huta. Chodzi m.in. o rekonstrukcję neonów.

Fot. Paweł Krawczyk / krakow.pl

Podjęte działania były odpowiedzią na postulaty mieszkańców, przedsiębiorców a także instytucji funkcjonujących na tym terenie. Konieczność zmiany regulacji była również podyktowana wejściem w życie tzw. uchwały krajobrazowej.

Zakres wprowadzonych zmian dotyczy m.in.: dopuszczenia rekonstrukcji neonów historycznych oraz sytuowania nowych szyldów w formie neonów powyżej linii parteru i na dachach budynków, doprecyzowania zasad sytuowania szyldów oraz sposobu pomiaru gabarytów szyldów płaszczyznowych. Rozszerzono również katalog dopuszczający ograniczenie transparentności przeszkleń m.in. o możliwość umieszczania dekoracji okolicznościowych i prac plastycznych na przeszkleniach w lokalach prowadzących działania na rzecz dzieci, młodzieży i seniorów, umieszczania menu na przeszkleniach w lokalach prowadzących działalność gastronomiczną, a także umieszczania informacji o aktualnej ofercie podmiotu prowadzącego działalność kulturalną lub trwającym w lokalu wydarzeniu artystycznym, muzycznym lub literackim. Przychylono się również do propozycji umożliwiającej eksponowanie towarów (kwiatów, owoców, warzyw) przed obiektem, w którym prowadzona jest ich sprzedaż. Do regulacji uchwały wprowadzono również zapisy dotyczące sytuowania urządzeń nagłaśniających i klimatyzujących, anten telewizyjnych oraz paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na budynkach wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

Przed przekazaniem do Rady Miasta Krakowa, projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym, które odbyły się od 28 sierpnia do 22 września 2023 r. oraz został zaopiniowany przez Urząd Miasta Krakowa, miejskie jednostki oraz Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Regulacje wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego (Lista dzienników według daty, malopolska.uw.gov.pl).

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2024-04-15
Data aktualizacji: 2024-04-27
Powrót

Zobacz także

Znajdź