Dzielnice rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Rozmowy o inkluzywności w Społecznej Kaffce

16 maja w działającej przy wsparciu miasta kawiarni Społeczna Kaffka zatrudniającej młodych ludzi z niepełnosprawnością intelektualną odbyło się wydarzenie „3 kroki do inkluzywności” organizowane przez Fundację Diversity Hub. W spotkaniu z udziałem Konsul Generalnej Stanów Zjednoczonych w Krakowie i pełnomocnika prezydenta Krakowa ds. problematyki osób z niepełnosprawnościami uczestniczyli przedstawiciele film realizujących projekty z zakresu inkluzywności.   

Fot. Piotr Dzik Fotografia

Wydarzenie było okazją do rozmów na temat inkluzywności w miejscach pracy, a także – dzięki sesjom doświadczającym − poznania różnych doświadczeń osób z niepełnosprawnościami. Zostało zorganizowane przez Fundację Diversity Hub zajmującą się zarządzaniem różnorodnością w biznesie i budowaniem inkluzywnych miejsc pracy.

Przedsięwzięcie jest elementem programu edukacyjnego, który przygotowuje liderów i liderki do wprowadzania zmian w swoich organizacjach w oparciu o model 3P: People, Place i Process (Ludzie, Miejsce i Proces). Zostało zrealizowane dzięki wsparciu Konsulatu USA w Krakowie w ramach projektu „3P for your inclusion”, promującego włączające postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnościami oraz wiedzę i ochronę praw i tych osób w miejscach pracy.

W ramach projektu dobrymi praktykami z zakresu inkluzywności dzielili się przedstawiciele różnych firm oraz organizacji. W spotkaniu wzięli udział także Konsul Generalna Stanów Zjednoczonych w Krakowie – Erin Nickerson, Konsul ds. Prasy i Kultury –Althey Cawley Murphree oraz Bogdan Dąsal, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. problematyki osób z niepełnosprawnościami.

− Prawa osób z niepełnosprawnością są podstawowymi prawami człowieka, a nie prawami specjalnymi. Osoby z niepełnosprawnością mają takie same prawa jak wszyscy ludzie: do niedyskryminacji, dostępu, równych szans, włączenia i pełnego uczestnictwa w każdym aspekcie życia społecznego – podkreśliła Erin Nickerson.

Wydarzenie odbyło się w działającej przy wsparciu miasta kawiarni Społeczna Kaffka, zatrudniającej młodych ludzi z niepełnosprawnością intelektualną. Kawiarnia funkcjonuje przy ul. Na Kozłówce 25. Prowadzi ją przedsiębiorstwo społeczne Społeczna 21, które jest ukierunkowane na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością, zwłaszcza z zespołem Downa, i wszystkie zyski z działalności przeznacza na rehabilitację i reintegracją społeczno-zawodową swoich pracowników. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez miasto. Na działalność Społecznej Kaffki w 2024 r. Kraków przeznaczył 150 tys. zł.

Przypominamy, że na stronie www.krakow.pl/bezbarier można znaleźć informacje o przedsięwzięciach miasta realizowanych z myślą o potrzebach osób z niepełnosprawnościami.

010.jpg-Rozmowy o inkluzywności w Społecznej Kaffce
Rozmowy o inkluzywności w Społecznej Kaffce Piotr Dzik Fotografia
011.jpg-Rozmowy o inkluzywności w Społecznej Kaffce
Rozmowy o inkluzywności w Społecznej Kaffce Piotr Dzik Fotografia
012.jpg-Rozmowy o inkluzywności w Społecznej Kaffce
Rozmowy o inkluzywności w Społecznej Kaffce Piotr Dzik Fotografia
013.jpg-Rozmowy o inkluzywności w Społecznej Kaffce
Rozmowy o inkluzywności w Społecznej Kaffce Piotr Dzik Fotografia
015.jpg-Rozmowy o inkluzywności w Społecznej Kaffce
Rozmowy o inkluzywności w Społecznej Kaffce Piotr Dzik Fotografia
016.jpg-Rozmowy o inkluzywności w Społecznej Kaffce
Rozmowy o inkluzywności w Społecznej Kaffce Piotr Dzik Fotografia
017.jpg-Rozmowy o inkluzywności w Społecznej Kaffce
Rozmowy o inkluzywności w Społecznej Kaffce Piotr Dzik Fotografia
022.jpg-Rozmowy o inkluzywności w Społecznej Kaffce
Rozmowy o inkluzywności w Społecznej Kaffce Piotr Dzik Fotografia
023.jpg-Rozmowy o inkluzywności w Społecznej Kaffce
Rozmowy o inkluzywności w Społecznej Kaffce Piotr Dzik Fotografia
034.jpg-Rozmowy o inkluzywności w Społecznej Kaffce
Rozmowy o inkluzywności w Społecznej Kaffce Piotr Dzik Fotografia
043.jpg-Rozmowy o inkluzywności w Społecznej Kaffce
Rozmowy o inkluzywności w Społecznej Kaffce Piotr Dzik Fotografia
045.jpg-Rozmowy o inkluzywności w Społecznej Kaffce
Rozmowy o inkluzywności w Społecznej Kaffce Piotr Dzik Fotografia
049.jpg-Rozmowy o inkluzywności w Społecznej Kaffce
Rozmowy o inkluzywności w Społecznej Kaffce Piotr Dzik Fotografia
052.jpg-Rozmowy o inkluzywności w Społecznej Kaffce
Rozmowy o inkluzywności w Społecznej Kaffce Piotr Dzik Fotografia
010.jpg-Rozmowy o inkluzywności w Społecznej Kaffce
011.jpg-Rozmowy o inkluzywności w Społecznej Kaffce
012.jpg-Rozmowy o inkluzywności w Społecznej Kaffce
013.jpg-Rozmowy o inkluzywności w Społecznej Kaffce
015.jpg-Rozmowy o inkluzywności w Społecznej Kaffce
016.jpg-Rozmowy o inkluzywności w Społecznej Kaffce
017.jpg-Rozmowy o inkluzywności w Społecznej Kaffce
022.jpg-Rozmowy o inkluzywności w Społecznej Kaffce
023.jpg-Rozmowy o inkluzywności w Społecznej Kaffce
034.jpg-Rozmowy o inkluzywności w Społecznej Kaffce
043.jpg-Rozmowy o inkluzywności w Społecznej Kaffce
045.jpg-Rozmowy o inkluzywności w Społecznej Kaffce
049.jpg-Rozmowy o inkluzywności w Społecznej Kaffce
052.jpg-Rozmowy o inkluzywności w Społecznej Kaffce
pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2024-05-17
Data aktualizacji: 2024-05-17
Powrót

Zobacz także

Znajdź