Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 1016 pasujących obiektów:
Prosimy o wsparcie, niekoniecznie finansowe, i liczymy na współpracę – usłyszeli radni od przedstawicieli czterech krakowskich teatrów podczas posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków.
Gmina Miejska Kraków, partner projektu „Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych”, udostępniła nowy lokal na os. Szkolnym 14 w Nowej Hucie, w którym otrzymają  wsparcie  opiekunowie osób, które nie są w stanie funkcjonować samodzielnie.
Podczas piątkowej wizyty w Krakowie wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński zadeklarował wsparcie finansowe rządu dla projektu „Kraków - Nowa Huta Przyszłości".
Rekordową kwotę ponad 140 tysięcy złotych zebrali wolontariusze Hospicjum im. św. Łazarza, którzy przez trzy dni kwestowali na cmentarzach w Krakowie i okolicach .
Komisja Rodziny i Polityki Społecznej RMK pozytywnie zaopiniowała dwa projekty uchwał dotyczące spraw społecznych.
Funkcjonowanie systemu wypłacania świadczeń rodzinnych, w tym szczegóły dotyczące podwyższenia kryterium dochodowego i zasiłku rodzinnego, było tematem posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Krakowa.
„Dama z gronostajem" Leonarda da Vinci czy „Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem" Rembrandta, to najcenniejsze zbiory w kolekcji Fundacji Książąt Czartoryskich, a także najwspanialsze dzieła sztuki będące własnością Polaków. Fundacja XX. Czartoryskich posiada w swojej kolekcji wiele dzieł będących skarbnicą kultury światowej i dziedzictwa narodowego. Jednak ze względu na przedłużający się remont, nie wiadomo kiedy będą dostępne dla zwiedzających.
Pierwszy dzwonek, wyprawka szkolna, stypendium i inne dodatki dla uczniów to możliwości, z których mogą korzystać niezamożne rodziny. Najubożsi mogą otrzymać w sumie nawet 3 tysiące złotych na pomoc szkolną dla dziecka w ciągu roku szkolnego.
Podczas dzisejszej (18 listopada, środa) sesji radni zapoznają się z projektem uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w 2016 r.