Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Prezydencja w Krakowie: w kierunku lepszej współpracy

Wczoraj (19 października, środa) pod hasłem „W kierunku lepszej współpracy” w Krakowie rozpoczęło się trzydniowe Seminarium Wysokiego Szczebla na temat Współpracy Celnej w ramach unijnej Wschodniej Polityki Sąsiedztwa. Wydarzenie wpisane jest w kalendarz krakowskich spotkań związanych z prezydencją Polski w UE.

Konferencja w Krakowie będzie stanowiła kontynuację zaangażowania służb celnych UE w rozwój współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego w tym roku. W pierwszym półroczu analogiczną konferencję organizowała prezydencja węgierska, koncentrując debatę na aspektach kontroli celnej. Spotkanie krakowskie pozwoli na rozszerzenie współpracy na dalsze obszary. Tematem wiodącym spotkania będzie budowanie potencjału w zakresie ułatwień handlowych, wymiana poglądów i najlepszych praktyk w tym zakresie. Spotkanie powinno zakończyć się przyjęciem Deklaracji Partnerstwa Wschodniego, która stanowić będzie Strategię Celną Partnerstwa Wschodniego, określającą dalsze kroki do podjęcia przez państwa członkowskie UE, kraje PW i Komisję Europejską.

W ramach konferencji omówione zostaną m.in. strategie bilateralnej współpracy UE z krajami Partnerstwa Wschodniego, a także, tam gdzie to będzie możliwe, konkretne projekty działań. Oczekuje się również wymiany doświadczeń poprzez prezentację dobrych praktyk, zarówno we współpracy regionalnej, jak i kontaktach dwustronnych. Polska Służba Celna zamierza m.in. przedstawić już realizowane i planowane możliwości pomocy technicznej i eksperckiej. W ramach Konferencji planuje się również podsumowanie obu debat (Budapeszt i Kraków) oraz rekomendowanie przyjęcia Konkluzji Rady (COMPET) ws. współpracy celnej UE z krajami Partnerstwa wschodniego. Tematyka Partnerstwa wschodniego jest również wpisana w program Trio w ramach tematyki Unii Celnej. W spotkaniu udział wezmą Szefowie Służb Celnych krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz krajów objętych Partnerstwem Wschodnim. Planowany jest również udział Komisarza UE ds. podatków i unii celnej, audytu i zwalczania nadużyć finansowych Algirdasa Šemety i Sekretarza Generalnego Światowej Organizacji Celnej.

Organizatorem seminarium jest Ministerstwo Finansów (KS)

pokaż metkę
Osoba publikująca: MARCIN FABER
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2011-10-20
Data aktualizacji: 2011-10-20
Powrót

Zobacz także

Znajdź