Nauka i edukacja rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Trwa nabór uzupełniający do liceów, techników i szkół branżowych I stopnia

Zakończył się zasadniczy etap rekrutacji do krakowskich liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2024/2025. Na ogłoszonych 16 lipca listach przyjętych do klas pierwszych znaleźli się wszyscy, którzy potwierdzili wolę nauki, czyli łącznie 6283 osoby. W szkołach ponadpodstawowych jest jeszcze prawie 2,5 tys. wolnych miejsc, a rekrutacja uzupełniająca rozpoczęła się 17 lipca.

I Liceum Ogólnokształcące
Fot. telewizja.krakow.pl

Rekrutacja uzupełniająca

Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do żadnej ze szkół, mogą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej, która jest prowadzona przez szkoły dysponujące wolnymi miejscami po ogłoszeniu list przyjętych, tj. od 17 do 24 lipca.

W przypadku szkół i oddziałów dwujęzycznych, oddziałów międzynarodowych, oddziałów klas wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe wnioski w postępowaniu uzupełniającym można było składać od 17 do 18 lipca.

Informacja o wolnych miejscach w poszczególnych szkołach jest dostępna w systemie rekrutacyjnym Omikron od 17 lipca.

Rekrutacja uzupełniająca jest prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego Omikron, tak samo jak etap zasadniczy. W naborze uzupełniającym mogą uczestniczyć także kandydaci, którzy zostali przyjęci do szkół w rekrutacji zasadniczej – to dla nich dodatkowa szansa na korektę swojego pierwszego wyboru.

Aby wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, należy w systemie Omikron wprowadzić nowe podanie rekrutacyjne, zapisać je i dostarczyć elektronicznie lub w formie papierowej do szkoły wskazanej na pierwszym miejscu listy wyborów. Podanie musi być podpisane (elektronicznie lub odręcznie) przez przynajmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego.

Kandydaci, którzy nie brali udziału w rekrutacji zasadniczej, oraz kandydaci, którzy mają nowe zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty muszą wraz z wnioskiem rekrutacyjnym dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru wymagane załączniki, w szczególności świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu. 

Ile miejsc jest wolnych?

W zasadniczym etapie rekrutacji do wszystkich typów samorządowych szkół ponadpodstawowych złożono 7100 wniosków – każdy kandydat musiał wskazać w podaniu szkołę i grupę rekrutacyjną pierwszego wyboru. Z tej grupy dla 4734 kandydatów priorytetem było znalezienie miejsca w liceum ogólnokształcącym, dla 2020 – w technikum, a dla 346 – w branżowej szkole I stopnia.

W dniu ogłoszenia wyników pierwszego etapu rekrutacji, czyli 11 lipca, swoje nazwiska na listach zakwalifikowanych do szkół znalazło 6791 kandydatów. Do liceów zakwalifikowało się 4298 osób, do techników – 2150, a do branżowych szkół I stopnia – 343.

Po ogłoszeniu list potencjalnych pierwszoklasistów szkoły ponadpodstawowe dysponowały 1932 miejscami wolnymi (licea: 275, technika: 1231, branżowe szkoły I stopnia: 426).

Zgodnie jednak z przewidywaniami, opartymi na doświadczeniach z lat poprzednich, spora grupa uczniów zakwalifikowanych nie potwierdziła swoich miejsc w szkołach, wskutek czego zostały one zwolnione i weszły do oferty dostępnej w naborze uzupełniającym.

Na 6791 zakwalifikowanych kandydatów wolę nauki potwierdziły 6283 osoby, w tym w liceach ogólnokształcących – 3982, w technikach – 1970, a w szkołach branżowych I stopnia – 331.

Łącznie więc na starcie rekrutacji uzupełniającej, samorządowe szkoły ponadpodstawowe oferują 2440 wolnych miejsc, w tym w liceach: 591, w technikach: 1411 oraz w szkołach branżowych I stopnia: 438.

Oznacza to, że nadal można szukać miejsca w liceach, technikach i branżówkach, także w tych szkołach i grupach rekrutacyjnych, gdzie progi punktowe były bardziej wymagające.

Należy także pamiętać, że krakowską samorządową ofertę rekrutacyjną uzupełniają również niesamorządowe szkoły ponadpodstawowe.

W tym roku łatwiej o wymarzoną klasę

W rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 krakowskie samorządowe szkoły ponadpodstawowe zaoferowały kandydatom do klas pierwszych łącznie 9467 miejsc:

  • 4706 miejsc w 39 liceach ogólnokształcących
  • 3656 miejsc w 22 technikach
  • 1105 miejsca w 19 branżowych szkołach I stopnia.

Liczba kandydatów starających się o miejsce w szkołach ponadpodstawowych była mniejsza niż w poprzednich dwóch latach, kiedy mieliśmy do czynienia z tzw. kumulacją roczników.

Krakowskie szkoły podstawowe (bez specjalnych) opuścił w tym roku rocznik liczący 5433 absolwentów, z których 4296 ukończyło szkoły samorządowe, a 1137 niesamorządowe. Jak co roku jednak, o przyjęcie do krakowskich szkół ponadpodstawowych ubiegają się także absolwenci podstawówek niebędący mieszkańcami Krakowa.

W Krakowie od lat obowiązują regulacje, zgodnie z którymi kandydaci mogą zaznaczyć we wniosku rekrutacyjnym dowolną liczbę szkół ponadpodstawowych (nie obowiązuje limit). W systemie elektronicznym kandydat układa listę klas (grup rekrutacyjnych) w szkołach, do których chciałby się dostać, rozpoczynając od klasy i szkoły pierwszego wyboru. Najważniejsze, by lista została zhierarchizowana w przemyślany sposób. Wytypowanie większej liczby klas i szkół we wniosku zwiększa szanse kandydata na dobry wynik rekrutacji, ponieważ o jej rezultacie decyduje liczba zgromadzonych punktów za świadectwo, wynik egzaminu ósmoklasisty i ewentualne dodatkowe osiągnięci oraz to, jak pod tym względem uczeń wypadnie w rywalizacji z innymi kandydatami.

W trakcie rekrutacji, w związku z brakiem zainteresowania podjęciem nauki w niektórych oddziałach liceów oraz w zawodach, z oferty usunięto niektóre grupy rekrutacyjne (łącznie 744 miejsca).

Gdzie najwięcej podań?

W tegorocznej rekrutacji kandydaci wybierający na pierwszym priorytecie liceum ogólnokształcące najczęściej wskazywali: klasę z rozszerzonym  językiem polskim, biologią i językiem angielskim w X Liceum Ogólnokształcącym (4,03 na jedno miejsce), klasę z rozszerzoną matematyką, biologią i chemią w IV Liceum Ogólnokształcącym (3,15 na jedno miejsce) oraz klasę z rozszerzoną matematyką, geografią, i językiem angielskim w IV Liceum Ogólnokształcącym (2,92 na jedno miejsce).

W przypadku techników największym zainteresowaniem cieszyły się grupy rekrutacyjne dla zawodu  technik programista w Technikum Łączności (4,30 na jedno miejsce), technik informatyk z matematyką, informatyką w Technikum Energetyczno-Elektronicznym Nr 9 (1,71 na jedno miejsce) oraz technik programista z matematyką i informatyką w Technikum Energetyczno-Elektronicznym Nr 9 (1,50 na jedno miejsce).

Tegoroczne progi punktowe

16 lipca, wraz z podaniem przez szkoły list osób przyjętych i nieprzyjętych, na stronie rekrutacje-krakow.pzo.edu.pl zostały opublikowane statystyki. W menu bocznym dostępna jest zakładka „Podsumowanie rekrutacji”, w której jest widoczna informacja o maksymalnej liczbie punktów, minimalnej liczbie punktów oraz medianie punktów.

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Tabaszewska
Osoba publikująca: Marta Müller-Reczek
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2024-07-08
Data aktualizacji: 2024-07-19
Powrót

Zobacz także

Znajdź