Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Szkolenie dla sprzedawców alkoholu

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie we współpracy z Wydziałem Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa organizują szkolenie skierowane do osób, które w swojej praktyce zawodowej zajmują się sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych. Szkolenie odbędzie się 5 września w siedzibie Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień przy ul. Rozrywka 1, w godz. od 11.00 do 15.00.

Fot. pexels.com

Szkolenie jest częścią działań podejmowanych przez Urząd Miasta Krakowa na rzecz ograniczenia dostępu osób nieletnich do substancji psychoaktywnych i ma na celu pomoc w skutecznym egzekwowaniu zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieuprawnionym. Jest to ważny element przestrzegania prawa w tym zakresie w Krakowie.

Szkolenie realizowane jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023–2026, w którym zaplanowano szkolenia dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży.

Udział w szkoleniu ma szczególne znaczenie ze względu na to, że przestrzeganie zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nieletnim jest warunkiem korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Szkolenie prowadzone będzie przez Monikę Borkowską-Żebrowską, która posiada rekomendację Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Spotkanie obejmuje omówienie tematu z perspektywy teoretycznej oraz ćwiczenie umiejętności praktycznych przydatnych w codziennym kontakcie z klientami. Szkolenie jest bezpłatne. Uczestnicy, którzy ukończą szkolenie, otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział.

Zgłoszenia prosimy kierować do 31 lipca na adres e-mail: sa-06@um.krakow.pl. Liczba miejsc ograniczona.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marta Müller-Reczek
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2024-07-08
Data aktualizacji: 2024-07-12
Powrót

Zobacz także

Znajdź