Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Laureatki Nagrody Weyssenhoffa inspirują młodzież

Magdalena Czechowska-Buratowska, Stanisława Jaromin oraz Olga Błyskal zostały laureatkami tegorocznej Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa dla osób działających na rzecz młodzieży. Kandydatów do tego wyróżnienia zgłaszają sami młodzi ludzie.

Fot. Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl

11 czerwca w pałacu Krzysztofory odbyła się gala Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa przyznawanej osobom pracującym lub działającym na rzecz młodzieży. To czwarta edycja inicjatywy. Nagrody tegorocznym laureatkom wręczyła Maria Klaman, zastępczyni prezydenta Krakowa.

To wyjątkowa nagroda, bo kandydatów do niej zgłaszają sami młodzi ludzie. A to najlepszy barometr i najwłaściwsze potwierdzenie poziomu zaangażowania wszystkich jedenastu zgłoszonych kandydatek i kandydatów. Cieszę się, że taka nagroda funkcjonuje w polityce młodzieżowej miasta i mam nadzieję, że to wyróżnienie z edycji na edycję będzie stawało się coraz bardziej popularne. Bo niezwykle ważne jest, żebyśmy wyróżniali i promowali tych, którzy inspirują młodych ludzi, którzy zachęcają ich do działania, do aktywności. Dziękuję i serdecznie gratuluję tegorocznym laureatkom mówi Maria Klaman, zastępczyni prezydenta Krakowa.

Nagroda im. Antoniego Weyssenhoffa jest częścią polityki miasta skoncentrowanej na sprawach dotyczących młodzieży opisanej w programie Młody Kraków. Program jest skierowany do osób wieku od 13 do 26 lat: uczniów, studentów młodych pracowników – osób, które uczestniczą w różnych inicjatywach edukacyjnych, sportowych czy harcerskich, gdzie rozwijają talenty i realizują działania społeczne.

W tych wszystkich miejscach młodym ludziom towarzyszą dorośli: nauczyciele, trenerzy, instruktorzy domów kultury, harcmistrze, pracownicy świetlic środowiskowych i organizacji pozarządowych czy streetworkerzy. Często są oni dla młodych osobami, które służą wsparciem i inspiracją, pomagają się rozwijać, pokonywać trudności, rozszerzają horyzonty i wspierają, gdy podopiecznych spotkają życiowe niepowodzenia.

Antoni Weyssenhoff − ważny patron

Aby uhonorować osoby, które z pasją i zaangażowaniem pracują z młodzieżą, od 2021 roku w Krakowie przyznawana jest Nagroda im. Antoniego Weyssenhoffa. Patron nagrody − pedagog i działacz społeczny, przez wiele lat prowadził działalność wspierającą młodzież w Krakowie. Był instruktorem harcerskim, dyrektorem liceum ogólnokształcącego oraz Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, założycielem Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego oraz Towarzystwa Inicjatyw Wychowawczych im. Janusza Korczaka. Za swoje zaangażowanie i pracę na rzecz młodych ludzi został uhonorowany Orderem Uśmiechu oraz Odznaką „Honoris Gratia” przyznawaną za działalność na rzecz Krakowa.

Statuetką jego imienia miasto nagradza osoby, które wyróżniają się w pracy i działalności na rzecz młodych. Nagroda ma dwie kategorie. Diamentowy Weyssenhoff przyznawany jest za całokształt pracy z młodzieżą, a złotą statuetkę otrzymują osoby, które w roku poprzednim zrealizowały wybitne projekty na rzecz młodzieży.

Zgłoszone kandydatury i tegoroczne laureatki

W tym roku młodzi ludzie zaproponowali jedenaście kandydatur – do nagrody zostali zgłoszeni: Olga Błyskal, Magdalena Czechowska-Buratowska, Stanisława Jaromin, Dorota Koprowska-Latoń, Michał Kózka, Ewa Kulisa, Arkadiusz Nowak, Ewa Nycz, Agata Rusin, Agata Stankiewicz oraz Anna Tekiela.

Zwycięzców wyłaniła kapituła nagrody powołana przez prezydenta miasta, w skład której wchodzą: przedstawiciele Młodzieżowej Rady Krakowa i Rady Miasta, laureaci z ubiegłego roku, członkowie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. młodzieży, pracownicy Urzędu Miasta Krakowa oraz przedstawiciel rodziny Weyssenhoffów.

W tegorocznej edycji Złotym Weyssenhoffem za realizację wybitnego działania na rzecz młodzieży w roku 2023 została nagrodzona dr Olga Błyskal. Diamentowym Weyssenhoffem za całokształt pracy z młodzieżą zostały uhonorowane Magdalena Czechowskia-Buratowska oraz Stanisława Jaromin.

Laureatka Złotego Weyssenhoffa

Olga Błyskal jest nauczycielką historii i WOS-u w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Znana jest w społeczności szkolnej jako nauczycielka wspierająca inicjatywy uczniów i pomagająca w realizacji projektów. Działa na rzecz młodzieży w różnych formach. Przygotowuje uczniów do olimpiad przedmiotowych, angażuje podopiecznych w Sobieski Parlament – to inicjatywa mająca na celu symulację obrad Sejmu RP, trwający kilka miesięcy projekt gwarantuje uczniom udział w różnych warsztatach, m.in. z zasad techniki prawodawczej czy wygłaszania mów i argumentacji, a zwieńczeniem są jednodniowe obrady, na których zgłoszone partie debatują nad przygotowanymi projektami ustaw.

Olga Błyskal zachęca uczniów do zaangażowania w Szkolne Koło Debat, które przygotowuje uczniów do rywalizacji w Krakowskiej Szkole Debaty, Mistrzostwach Polski Debat Oksfordzkich oraz Pucharze Polski Debat Oksfordzkich. Oprócz tego od ponad 8 lat wspiera organizacyjnie i merytorycznie samorząd uczniowski II LO jako jego opiekunka. Samorząd zrealizował mnóstwo projektów, wiele z nich wyróżniono w ramach realizowanego przez miasto programu #SU-w-ak (Program Wsparcia Samorządów Uczniowskich).

Laureatki Diamentowego Weyssenhoffa

Magdalena Czechowska-Buratowska jest nauczycielką języka angielskiego w Zespole Szkół Łączności w Krakowie i od dziesięciu lat opiekunką prężnie działającego Szkolnego Koła Wolontariatu ZSŁ. Ma wyjątkowe podejście do uczniów, co w 2023 r. zostało docenione Nagrodą Prezydenta Miasta Krakowa przyznawaną nauczycielom. Jest aktywną wolontariuszką w ruchu „Wiara i Światło”, gdzie pomaga osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Od ponad 10 lat współpracuje z Fundacją im. Ruperta Meyera, angażując się w pomoc dla dzieci niemających rodziców i dzieci z rodzin patologicznych. Angażuje się i organizuje wiele akcji charytatywnych, w tym na rzecz domów opieki społecznej, kuchni dla ubogich czy Ukrainy.

Młodzi ludzie, którzy zgłosili jej kandydaturę, podkreślają że pani Magdalena jest niezwykle radosną osobą, która swoim uśmiechem i entuzjazmem nieustannie inspiruje i motywuje do działania. „W myśl swojej zasady: Glimmer of Joy (Przebłysk radości) nauczyła nas, że  może nie zawsze jesteśmy w stanie zmienić czyjeś życie na lepsze, ale chociaż mamy szansę dać komuś moment szczęścia, który zapadnie w pamięci” – podkreślali we wniosku.

Stanisława Jaromin jest psycholożką, pracuje w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. S. Wyspiańskiego. Angażuje młodych ludzi w działania wolontaryjne. Wraz z podopiecznymi współpracowała m.in. z Biurem Inicjatyw Międzynarodowych, Funduszem Inicjatyw Obywatelskich czy Korpusem Solidarności. Wpłynęło to na poszerzanie wiedzy na temat koordynacji działań wolontaryjnych oraz kompetencji młodzieżowych koordynatorów wolontariatu. Jej działalność była wielokrotnie nagradzana, m.in. koordynowane przez nią koło wolontariatu otrzymało statuetkę Lider Wolontariatu 2022. Uczniowie VIII LO podkreślają, że to nauczycielka o wyjątkowej wrażliwości, empatii i inteligencji. Dzięki niekwestionowanej charyzmie dla wielu uczniów stała się autorytetem.

Stanisława Jaromin angażuje w pomoc innym: uczniom, rodzicom, absolwentom i nauczycielom. „W dzisiejszych czasach, kiedy dużo mówi się o kondycji psychicznej współczesnych dzieci i młodzieży, kiedy tak ważne staje się dbanie o uczniów po izolacji związanej z pandemią, w naszej szkole mamy osobę, która sprawia, że wszystkim, zarówno młodzieży jak i nauczycielom, łatwiej przez to przechodzić. Wielu uczniów potrafiłoby powiedzieć: bez Pani Stasi by mnie już nie było” – podkreślali uczniowie we wniosku o przyznanie Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa.

Przypominamy, że informacje dotyczące inicjatyw miasta realizowanych z myślą o młodzieży można śledzić na stronie mlodziez.krakow.pl oraz na profilu Młody Kraków.

20240611-img_6547.jpg
Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl
20240611-img_6560.jpg
Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl
20240611-img_6570.jpg
Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl
20240611-img_6575.jpg
Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl
20240611-img_6587.jpg
Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl
20240611-img_6597.jpg
Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl
20240611-img_6602.jpg
Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl
20240611-img_6613.jpg
Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl
20240611-img_6621.jpg
Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl
20240611-img_6635.jpg
Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl
20240611-img_6646.jpg
Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl
20240611-img_6651.jpg
Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl
20240611-img_6665.jpg
Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl
20240611-img_6699.jpg
Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl
20240611-img_6707.jpg
Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl
20240611-img_6716.jpg
Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl
20240611-img_6719.jpg
Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl
20240611-img_6724.jpg
Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl
20240611-img_6731.jpg
Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl
20240611-img_6735.jpg
Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl
20240611-img_6736.jpg
Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl
20240611-img_6742.jpg
Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl
20240611-img_6746.jpg
Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl
20240611-img_6547.jpg
20240611-img_6560.jpg
20240611-img_6570.jpg
20240611-img_6575.jpg
20240611-img_6587.jpg
20240611-img_6597.jpg
20240611-img_6602.jpg
20240611-img_6613.jpg
20240611-img_6621.jpg
20240611-img_6635.jpg
20240611-img_6646.jpg
20240611-img_6651.jpg
20240611-img_6665.jpg
20240611-img_6699.jpg
20240611-img_6707.jpg
20240611-img_6716.jpg
20240611-img_6719.jpg
20240611-img_6724.jpg
20240611-img_6731.jpg
20240611-img_6735.jpg
20240611-img_6736.jpg
20240611-img_6742.jpg
20240611-img_6746.jpg
pokaż metkę
Autor: Anna Latocha
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2024-06-11
Data aktualizacji: 2024-06-17
Powrót

Zobacz także

Znajdź