Nauka i edukacja rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Liceum, technikum, szkoła branżowa: młodzież wybiera

Krakowska młodzież może składać wnioski o przyjęcie do wybranej szkoły ponadpodstawowej. Samorządowe licea ogólnokształcące, technika i branżowe szkoły I stopnia przygotowały łącznie 9,5 tysiąca miejsc. Na podjęcie tej ważnej decyzji młodzi ludzie mają czas do 4 lipca.

Fot. Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl

Rekrutacja do klas wstępnych i klas pierwszych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2024/2025 rozpoczęła się 13 maja i potrwa do 16 lipca. Taki harmonogram naboru ustalił Małopolski Kurator Oświaty.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do oddziałów, do których w postępowaniu rekrutacyjnym nie przeprowadza się sprawdzianów kompetencji lub predyspozycji językowych ani prób sprawności fizycznej, mogą składać wnioski rekrutacyjne od 13 maja do 4 lipca.

Inaczej wygląda to w przypadku osób, które ubiegają się o przyjęcie do klas wstępnych szkół z oddziałami dwujęzycznymi, oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych, sportowych, mistrzostwa sportowego i przygotowania wojskowego (tu konieczna jest jeszcze dodatkowa weryfikacja wiedzy i przygotowania kandydata w ramach sprawdzianu językowego lub próby sprawności fizycznej) – ci kandydaci mogli składać wnioski rekrutacyjne od 13 do 27 maja. Terminy sprawdzianów językowych lub prób sprawnościowych ustalają już dyrektorzy poszczególnych szkół.

W tegorocznej rekrutacji oceny i informacje o osiągnięciach ucznia zawarte w świadectwach ukończenia szkoły podstawowej oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty będą wprowadzane do systemu informatycznego wykorzystywanego w rekrutacji samodzielnie przez kandydatów lub ich rodziców (prawnych opiekunów). System rekrutacyjny dostępny jest na stronie internetowej: rekrutacje-krakow.pzo.edu.pl.

Samorządowe szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży przygotowały w tegorocznej rekrutacji łącznie 9447 miejsc, w tym:

  • w 39 liceach: 4712 miejsc
  • w 22 technikach: 3582 miejsca
  • w 19 branżowych szkołach I stopnia: 1153 miejsca.

W tym roku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych ubiega się około 5,4 tys. uczniów klas ósmych krakowskich szkół podstawowych, w tym 4,2 tys. uczniów ze szkół samorządowych oraz 1,1 tys. uczniów ze szkół niesamorządowych. Jak co roku w rekrutacji do krakowskich liceów, techników i branżówek weźmie udział spore grono absolwentów szkół podstawowych spoza Krakowa.

Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia szkoły ogłoszą 11 lipca. Następnie od 11 do 15 lipca kandydaci będą potwierdzać wolę przyjęcia do szkoły, do której zostali zakwalifikowani.

I wreszcie, 16 lipca ogłoszone zostaną listy kandydatów przyjętych do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia.

Kandydaci, którym nie uda się zakwalifikować do szkół w postępowaniu rekrutacyjnym lub nie będą zadowoleni z wyników rekrutacji, będą mogli wziąć udział w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym również z wykorzystaniem systemu informatycznego. Postępowanie uzupełniające odbędzie się tylko w szkołach posiadających nadal wolne miejsca.

Pełne informacje o harmonogramie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, o sposobie przeliczania na punkty ocen, osiągnięć i wyników egzaminu ósmoklasisty kandydatów, o warunkach przyjęcia do szkół, w których przeprowadzane będą sprawdziany językowe i próby sprawnościowe, do szkół prowadzących kształcenie zawodowe i do oddziałów integracyjnych oraz o sposobie działania systemu rekrutacyjnego – dostępne są na Portalu Edukacyjnym, w zakładce „Rekrutacja” i na stronie głównej systemu rekrutacyjnego.

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Tabaszewska
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2024-05-24
Data aktualizacji: 2024-06-07
Powrót

Zobacz także

Znajdź