Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Polityka klimatyczna z ludzką twarzą

Raport Fundacji More In Common Polska „Polityka klimatyczna z ludzką twarzą. Oczekiwania Polek i Polaków wobec zielonej transformacji” został opracowany na podstawie wyników badań pracowni Opinia24 oraz Ipsos przeprowadzonych w lutym i kwietniu i dotyczy opinii społecznych na temat zmiany klimatu oraz nastawionych na jej przeciwdziałanie polityk, np. Europejskiego Zielonego Ładu.

Fot. Fundacja More In Common Polska

Jak informują jego autorzy, zmianie klimatu zaprzecza obecnie zaledwie 4% respondentów a kryzysu klimatycznego obawia się aż 71% Polaków. Równocześnie nasilają się protesty przeciwko Europejskiemu Zielonemu Ładowi. Badacze mówią o paradoksie, którego rozwiązaniem może być „polityka klimatyczna z ludzką twarzą”.

Obawy przed negatywnymi skutkami zmian klimatu w przeprowadzonym badaniu wyraziło 78% kobiet i 64% mężczyzn. 57% ankietowanych opowiedziało się za podjęciem natychmiastowych działań zapobiegawczych a 62% uważa, że przeciwdziałanie zmianie klimatu powinno należeć przede wszystkim do zadań publicznych, wspieranych z państwowych środków. Dla 45% uczestników badania działania te powinny być priorytetem Unii Europejskiej.

Mimo to, z badania jasno wynika, że polityka klimatyczna UE, której najpełniejszym wyrazem jest Europejski Zielony Ład jest przez Polaków oceniana krytycznie (np. jej wpływ na ceny energii). Niemal trzy czwarte respondentów uważa, że przynosi ona Polsce więcej strat niż korzyści, bo np. ochrona środowiska odbywa się kosztem rolników.

Równocześnie jednak polska opinia publiczna nie odrzuca poszczególnych działań związanych z europejską polityką klimatyczną. 78% ankietowanych popiera przyspieszenie inwestycji w odnawialne źródła energii, a 76% opowiada się za zwiększeniem dopłat do pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych i docieplania budynków. Większościowym poparciem cieszą się też inwestycje w energetykę jądrową.

Mimo przeważającego przekonania o negatywnych skutkach EZŁ dla rolnictwa, 66% respondentów wskazało na wpływ zmiany klimatu na wzrost cen żywności. 57% badanych zgodziło się ze stwierdzeniem o konieczności modyfikacji sposobu gospodarowania przez rolników, opowiadając się raczej za zachętami (nie tylko w rolnictwie, ale w gospodarce w ogóle) do właściwych działań, niż za zakazami praktyk szkodliwych dla klimatu.

Wyjątek od niechęci do zakazów stanowią kwestie dotyczące hodowli zwierząt: aż 69% badanych popiera obowiązek poprawy warunków życia zwierząt hodowlanych dla przemysłu mięsnego i mleczarskiego, a 75% jest gotowa więcej płacić za produkty powstałe z większym poszanowaniem dobrostanu zwierząt.

Sprzeczność między dostrzeganiem problemu zmiany klimatu i poparciem dla polityki klimatycznej a negatywnym stosunkiem do Europejskiego Zielonego Ładu można – zdaniem autorów raportu – wytłumaczyć brakiem odpowiedniej strategii komunikacyjnej ze strony zarówno krajowych, jak i europejskich polityków: przede wszystkim niewystarczającym przedstawieniem korzyści, jakie z niego wynikają dla środowiska, mieszkańców a nawet gospodarki Unii Europejskiej.

Zobacz cały raport „Polityka klimatyczna z ludzką twarzą. Oczekiwania Polek i Polaków wobec zielonej transformacji” Fundacji More In Common Polska.

Zmiany klimatu wykres
Źródło: Fundacja More In Common Polska
pokaż metkę
Autor: Małgorzata Malina / Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu
Osoba publikująca: Katarzyna Pustułka
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2024-05-17
Data aktualizacji: 2024-05-17
Powrót

Zobacz także

Znajdź