Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wybory do Parlamentu Europejskiego

9 czerwca odbędą się wybory posłów do Parlamentu Europejskiego. Lokale wyborcze w Krakowie będą czynne w godz. 7.00–21.00. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na ten temat.

Fot. Pixabay

Udział w głosowaniu może wziąć obywatel polski, który:

 • w dniu wyborów kończy 18 lat
 • nie jest pozbawiony praw wyborczych orzeczeniem sądu
 • nie jest ubezwłasnowolniony
 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

A także, obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat
 • stale zamieszkuje w Polsce i jest ujęty w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców
 • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu
 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu
 • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

Głosować w Krakowie może:

Wyborca ujęty spisie wyborców sporządzanym dla stałego obwodu głosowania:

 • zameldowany na pobyt stały na terenie Krakowa
 • stale zamieszkujący na terenie Krakowa, na własny wniosek ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania
 • nigdzie niezamieszkały, stale przebywający na terenie Krakowa, ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze Krakowa.

Transport do lokali wyborczych dla osób z niepełnosprawnościami oraz starszych, mających trudności w poruszaniu się

Osoby z niepełnosprawnościami i starsze, mające trudności w poruszaniu się, będą mogły skorzystać z bezpłatnego transportu do i z obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Zapisy będą przyjmowane przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Referatu ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami w dniach:

 • od 3 do 7 czerwca, w godz. 8.00–15.00
 • 9 czerwca (w dniu wyborów), w godz. 7.00–21.00,

pod numerami telefonów 12 616 50 76 oraz 12 323 32 40.

Prosimy o zgłaszanie potrzeby dowozu z wyprzedzeniem. Zamawiając przewóz na bieżąco należy liczyć się z sytuacją, że o preferowanej godzinie nie będzie wolnych samochodów i realizacja dowozu będzie możliwa w innych godzinach. Prosimy również o zgłaszanie potrzeby dowozu do obwodowych komisji wyborczych w dniu wyborów najpóźniej do godz. 20.00 tak, aby dowóz mógł zostać zrealizowany przed zamknięciem lokali wyborczych.

Jak dopisać się do centralnego rejestru wyborców i zaktualizować swoje dane?

Co do zasady obywatele polscy głosują w komisjach wyborczych właściwych ze względu na adres zameldowania na pobyt stały (chyba, że złożyli wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania poza miejscem stałego zameldowania).

Za pomocą e-usługi udostępnianej przez Ministra Cyfryzacji możesz sprawdzić swoje miejsce głosowania pod tym adresem.

Jeżeli jednak chcesz głosować poza swoim stałym obwodem głosowania, w tych wyborach możesz:

 • pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania
 • złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania.

Zaświadczenie o prawie do głosowania pozwoli Ci zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania w Polsce lub za granicą.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania możesz złożyć w urzędzie dowolnej gminy.

W Krakowie możesz to zrobić od poniedziałku do piątku, w godz. 7.40–15.30, w trzech lokalizacjach:

 • al. Powstania Warszawskiego 10
 • ul. Wielicka 28a
 • os. Zgody 2.

Wzór wniosku dostępny jest pod tym adresem.

Jeżeli znasz już swoje miejsce pobytu w dniu głosowania, możesz skorzystać z opcji jednorazowej zmiany miejsca głosowania. Wówczas zagłosujesz w komisji wyborczej właściwej dla adresu podanego we wniosku.

Wniosek możesz złożyć online pod tym adresem lub we właściwych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa od poniedziałku do piątku, w godz. 7.40–15.30:

 • adresy w dzielnicach I–VII (Śródmieście, Krowodrza): al. Powstania Warszawskiego 10
 • adresy w dzielnicach VIII–XIII (Podgórze): ul. Wielicka 28a
 • adresy w dzielnicach XIV–XVIII (Nowa Huta): os. Zgody 2.

Wzór wniosku dostępny jest pod tym adresem.

Obywatele Unii Europejskiej, którzy chcą wziąć udział w tych wyborach, muszą być wpisani do Centralnego Rejestru Wyborców.

Wzór wniosku dostępny jest pod tym adresem.

Szczegółowe informacje o wyborach w Krakowie są publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Informacje można także uzyskać pod numerem infolinii Urzędu Miasta Krakowa – 12 616 55 55.

Łącznie, od 1 do 12 maja, przyjętych zostało 541 wniosków o zmianę miejsca głosowania. Wnioski o ujęcie w stałym obwodzie głosowania złożyło 55 osób. 285 osób pobrało zaświadczenia o prawie do głosowania. Liczba osób zameldowanych na stałe w Krakowie wyniosła 703 792 osoby.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2024-05-06
Data aktualizacji: 2024-05-19
Powrót

Zobacz także

Znajdź