Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Nauczyciele podnoszą kompetencje dzięki wsparciu miasta

Każdego roku nauczyciele krakowskich szkół otrzymują wsparcie finansowe od lokalnego samorządu. Dzięki temu mogą podejmować studia i kursy podnoszące ich kwalifikacje. W drugiej połowie roku magistrat pozytywnie rozpatrzył aż 322 wnioski nauczycieli z Krakowa.

wiedza, nauka, szkoła, lekcje
Fot. Pixabay.com

Kwota, którą miasto Kraków zaplanowało w tegorocznym budżecie na doskonalenie zawodowe nauczycieli, wynosi ponad 6,5 mln zł. Ze wspomnianej puli pokrywane są m.in. dofinansowania do opłat za kursy kwalifikacyjne, studia licencjackie dające uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu, studia magisterskie – zarówno jednolite, jak i uzupełniające, a także studia podyplomowe, szkolenia branżowe oraz inne formy nadające kwalifikacje. W drugim półroczu 2023 r. pozytywnie rozpatrzono 322 wnioski o dofinansowanie studiów i kursów podnoszących kwalifikacje. Na ten cel przeznaczono o ponad 100 tys. zł więcej niż w pierwszym półroczu, czyli aż 735 tys. zł.

Zasady podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym wysokość dofinansowania do poszczególnych form kształcenia, określa Zarządzenie Nr 976/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z 13 kwietnia 2023 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2023 roku oraz określenia zasad przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. Wysokość ta jest zróżnicowana: może wynosić do 70 proc., do 80 proc., a na kierunkach uznawanych za priorytetowe – nawet do 95 proc. Wszystko zależy od celów polityki oświatowej państwa oraz aktualnych priorytetów edukacyjnych miasta. Te z kolei wynikają z wnikliwej obserwacji zjawisk zachodzących w obszarze edukacji.

W Krakowie na liście priorytetowych kierunków znajduje się w tym roku aż 26 pozycji – dla wszystkich poziom dofinansowania jest taki sam i wynosi do 95 proc. Tak wysokie dofinansowanie może trafić do osób, które podejmą kształcenie w zakresie między innymi stosowania w nauczaniu narzędzi informatycznych, w tym e-learningu, technik programowania, kodowania. Ale też nauczania języka obcego na etapie wychowania przedszkolnego oraz w klasach I-III szkoły podstawowej oraz nauczania języka polskiego jako obcego. Wysoki poziom dofinansowania mogą otrzymać również nauczyciele chcący podnosić swoje kwalifikacje w realizacji zajęć z preorientacji zawodowej w przedszkolach czy nauczania pływania dla nauczycieli wychowania fizycznego na etapie szkoły podstawowej. Za priorytetowe są uznawane też kierunki związane z:

  • edukacją włączającą
  • edukacją przyrodniczą i matematyczną w szkołach ponadpodstawowych
  • edukacją ekologiczną
  • edukacją wielokulturową i międzykulturową
  • edukacją i wspomaganiem uczniów ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera
  • edukacją równościową i antydyskryminacyjną
  • nauczaniem języka łacińskiego na etapie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

Wśród nich są także studia jednolite magisterskie z psychologii, o czym więcej pisaliśmy w tym miejscu.

Warto wiedzieć, że dofinansowanie do opłat za studia czy kursy nadające kwalifikacje nauczycielom to tylko jedno z wielu działań realizowanych przez miasto, w celu ciągłego podnoszenia kwalifikacji pracowników pedagogicznych. Środki z puli na doskonalenie zawodowe są także przeznaczane na szkolenia i wspomaganie rozwoju nauczycieli realizowane bezpośrednio przez szkoły oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Dodatkowe informacje dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli w sprawie wypłaty dofinansowań do opłat za kształcenie w II półroczu 2023 r. można znaleźć w komunikacie na stronach portaledukacyjny.krakow.pl.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2023-11-22
Data aktualizacji: 2023-12-05
Powrót

Zobacz także

Znajdź