Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Kraków kolejny rok na drodze do neutralności klimatycznej

W związku z przystąpieniem naszego miasta do kampanii Cities Race to Zero oraz do Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii* Kraków od roku 2022 raportuje działania w zakresie adaptacji i mitygacji do zmian klimatu za pośrednictwem CDP-ICLEI.

Fot. CDP

CDP jest organizacją charytatywną typu non-profit, która prowadzi globalny system gromadzenia i publikowania danych o wpływie inwestorów, firm, miast i regionów na środowisko. CDP uznawana jest za jedną z najbardziej wiarygodnych na świecie organizacji rankingowych zajmującą się tym tematem. Od 2002 roku za jej pośrednictwem swój wpływ na środowisko ujawniło ponad 9000 firm. Kraków jest jednym z pierwszych polskich miast, które przystąpiło do tej inicjatywy.

Drugi już raport, opracowany na podstawie udostępnionych przez Kraków danych otrzymaliśmy w listopadzie br. Pozytywnie oceniono nas w pięciu na sześć przyjętych w metodologii kategoriach: w zakresie planowania i działań adaptacyjnych, określenia celów w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu,  szacowania ryzyk i zagrożeń klimatycznych oraz inwentaryzacji emisji. Dzięki temu Kraków otrzymał za postępy na drodze do neutralności klimatycznej łączną notę B (w skali od A do D, z czego A jest notą najwyższą).

Jedyne pole wskazane w raporcie do poprawy to plany mitygacyjne tzn. dotyczące ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatu.

Zaletą udostępnienia informacji w ramach CDP jest budowanie wiarygodności i pozycji naszego miasta na arenie krajowej i międzynarodowej a także lokalnej, gdyż transparentność planowanych i realizowanych działań zwiększa przekonanie mieszkańców, że Kraków na drodze ku neutralności klimatycznej nie znalazł się na pozycji lidera przypadkowo i drogą tą będzie konsekwentnie podążał także w latach kolejnych.  

* Porozumienie Burmistrzów to oddolna inicjatywa europejskich miast i gmin, które zdecydowały się dobrowolnie prowadzić działania wspierające politykę klimatyczno-energetyczną UE, zgodnie z wytycznymi Porozumienia Paryskiego.

Celem Porozumienia jest ograniczenie lokalnych emisji CO2 poprzez:

  • zwiększenie efektywności energetycznej,
  • lepsze wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych,
  • ograniczenie skali ubóstwa energetycznego,
  • poprawę odporności miast na negatywne skutki zmian klimatu.

Pierwsza edycja Porozumienia była realizowana w latach 2008-2015. Jej sygnatariuszami było ponad 6 tyś. samorządów lokalnych, reprezentujących łącznie ponad 200 milionów mieszkańców Europy. Przystępując do Porozumienia sygnatariusze zobowiązywali się do ograniczenia CO2 o co najmniej 20% do roku 2020. W 2015 r. Porozumienie Burmistrzów, odpowiadając na kolejne wyzwania związane z postępującymi zmianami klimatu, przyjęło nowy cel w obszarze redukcji emisji: co najmniej 40% do 2030r. 

Uchwałą nr LXXXVII/2430/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2022 r. Prezydent Miasta Krakowa przystąpił do Porozumienia Burmistrzów, deklarując opracowanie lokalnego paktu klimatycznego i zaangażowanie wszystkich podmiotów, które pomogą osiągnąć cel.

Wizja Porozumienia zakłada, że do 2050 roku będziemy mieszkać w zdekarbonizowanym mieście, z dostępem do przystępnej cenowo, bezpiecznej i zrównoważonej energii.

CDP baner
Źródło: CDP
pokaż metkę
Autor: Małgorzata Malina / Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu
Osoba publikująca: Karolina Wasyl
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2023-11-17
Data aktualizacji: 2023-12-19
Powrót

Zobacz także

Znajdź